12. december 2018

Meddelelse Nr. 1155

Flushing af polte i 5-7 dage før løbning øgede kuldstørrelsen

Flushing af polte bør ske i 5-7 dage før forventet løbning i anden brunst for at maksimere kuldstørrelsen, og foderstyrken bør reduceres til 2,2-2,4 FEso pr. dag straks efter løbning for at reducere fostertabet i tidlig drægtighed.

En afprøvning af tre forskellige flushing-strategier viste, at flushing i den follikulære fase, som udgør de sidste 5-7 dage før løbning, øgede kuldstørrelsen med 0,4 totalfødte grise pr. kuld i forhold til en kontrolgruppe, som ikke fik flushing. Flushing skete med 1 FEso ekstra pr. polt pr. dag i forhold til kontrolgruppen, som fik 2,4 FEso pr. dag. De to andre flushing-strategier, der omfattede enten den luteale + follikulære fase (fra opstart med altrenogest og frem til løbning; 23-25 dage) eller den luteale fase (fra opstart med altrenogest og frem til afsluttet altrenogest-behandling; 18 dage), øgede ikke kuldstørrelsen statistisk sikkert i forhold til kontrolgruppen.

I afprøvningen, som blev gennemført i en russisk besætning, der anvendte DanBred-polte produceret med Kernestyring ud fra renracede søer, indgik over 500 polte pr. gruppe, og poltene blev systematisk inddelt i de fire grupper ved registrering af brunst hos den enkelte polt. Poltene indenfor hver gruppe havde den samme gennemsnitsalder ved opstart af behandlingen med altrenogest og dermed ved løbning. Behandlingen med altrenogest sikrede, at varigheden af de planlagte flushing-perioder kunne styres ret præcist, da poltene var i den luteale fase så længe de modtog altrenogest, og den follikulære fase starter, når behandlingen med altrenogest ophørte. 

Polte, der ikke blev løbet senest 10 dage efter afsluttet behandling med altrenogest, blev udeladt i de statistiske analyser, og andelen af disse polte udgjorde 9,3-10,4 % af det samlede antal polte pr. gruppe.

Det anbefales, at polte udsættes for flushing de sidste 5-7 dage før de løbes. Under praktiske forhold vurderes det ikke at udgøre et problem, hvis flushing-perioden udvides til 10-11 dage før løbning, hvilket vil tage hensyn til variationen i cykluslængde hos polte indenfor stierne. 

Idet poltene i afprøvningen havde en relativ høj rygspæktykkelse ved løbning (15,7-16,2 mm) sammenlignet med typisk rygspæktykkelse blandt polte i danske besætninger, forventedes der et større respons ved flushing af polte i Danmark, da de havde en lavere rygspæktykkelse ved løbning. Samtidig er det vigtigt, at foderstyrken straks efter løbning blev reduceret til 2,2-2,4 FEso pr. dag for at undgå tab af fostre i tidlig drægtighed.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Thomas Sønderby Bruun, Charlotte Amdi Williams, Julie Krogsdahl

Udgivet: 12. december 2018

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Ernæring