3. juni 2019

Meddelelse Nr. 1166

Tidlig indgriben med beskæftigelsesmateriale kan forhindre halebidsudbrud hos smågrise

Tildeling af halm på gulv eller wrap i en høkugle, når den første gris blev observeret med en haleskade, reducerede risikoen for halebidsudbrud markant. Tildeling af hængende reb havde en mindre effekt. Afprøvningen er gennemført på grise med hele haler.

I afprøvningen kunne halebidsudbrud i de fleste tilfælde forebygges ved at give grisene adgang til ekstra beskæftigelsesmateriale, når den første haleskade blev observeret. En grundig og regelmæssig gennemgang af halerne og brug af ekstra beskæftigelsesmateriale som tidlig intervention/indgriben kan derfor være en effektiv metode til at reducere halebid på.

I afprøvningen indgik 1.804 smågrise med hele haler fra 6 til 30 kg fordelt på 60 stier. Grisene havde permanent adgang til to stykker træ i en kæde og fik dagligt tildelt omkring 400 g fintsnittet halm (easy strø) pr. sti. Grisene blev observeret for haleskader fra staldgangen tre gange ugentligt af Den Rullende Afprøvning. Når den første haleskade blev observeret, blev stien fordelt på én af fire inter-ventioner (grupper): halm på gulvet, wrap i en høkugle, et sisalreb med en sliksten eller ingenting (kon-trol). Fra den første dag med ekstra beskæftigelsesmateriale og frem til et eventuelt halebidsudbrud blev grisenes haler scoret tre gange ugentligt. Et halebidsudbrud forekom, når fire grise i en sti havde en haleskade uanset sårets friskhed.

Af de oprindelige 60 stier indgik 44 stier i den statistiske analyse: ti stier med halm, otte stier med wrap, syv stier med reb med sliksten og 19 kontrolstier. Resultaterne viste, at der var en signifikant lavere risiko for halebidsudbrud i stier, som blev tildelt halm og wrap sammenlignet med kontrolstier (P<0,05), og at der var en tendens til færre halebidsudbrud i stier tildelt reb med sliksten sammenlignet med kontrolstierne (P=0,08). Materialerne blev tildelt fra første observerede haleskade og resten af smågriseperioden. Specielt wrappen var vanskelig at få sluset med ud i forbindelse med gylleud-slusning og bør derfor kun tildeles i kortere perioder. 

Samlet set viste afprøvningen, at tildeling af beskæftigelsesmaterialer med høj beskæftigelsesværdi, når den første mindre haleskade blev identificeret, reducerede andelen af stier med halebidsudbrud markant. Det var på baggrund af denne undersøgelse ikke muligt at konkludere, hvilket af de tre te-stede materialer der mest effektivt forebyggede halebidsudbrud.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Helle Pelant Lahrmann , Maibritt Olesen

Udgivet: 3. juni 2019

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer, Management