27. juni 2019

Meddelelse Nr. 1169

Maveforandringer og maveindholdets konsistens ved brug af HP 300 til slagtesvin

Brug af HP 300 i stedet for sojaskrå i pelleteret slagtesvinefoder reducerede ikke forekomsten af maveforandringer eller konsistensen af maveindholdet baseret på visuel vurdering, andel fast fase eller tørstofmålinger.

Anvendelse af HP 300 i pelleteret slagtesvinefoder reducerede ikke forekomsten af maveforandringer sammenlignet med et tilsvarende foder med sojaskrå. Der var ligeledes ingen signifikante forskelle i konsistensen af maveindholdet eller andelen af tørstof. Afprøvningen bekræftede, at groft formalet melfoder giver en markant reduktion i forekomsten af maveforandringer og ændringer i konsistensen af maveindholdet og tørstofindholdet.

HP 300 er et sojaproteinkoncentrat, der primært anvendes til smågrise. Det har en høj vandbindingskapacitet og ved opblanding med vand danner produktet en gele. Fordi konsistensen af maveindholdet er relateret til forekomsten af maveforandringer, var det forventeligt, at HP 300 kunne ændre konsistensen af maveindholdet og dermed reducere forekomsten af maveforandringer.

I afprøvningen indgik der 191 slagtesvin pr. gruppe fra cirka 32 kg fordelt på tre grupper: Groft formalet melfoder (gruppe 1), fint formalet pelleteret foder (gruppe 2), og fint formalet pelleteret foder med HP 300 i stedet for afskallet sojaskrå (gruppe 3).


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Tina Sørensen, Helle Mølgaard Sommer

Udgivet: 27. juni 2019

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring, Sundhed