28. juni 2019

Meddelelse Nr. 1170

Økologisk slagtesvinebesætning: Ændret fodersammensætning ændrede ikke fodereffektiviteten

I afprøvningen blev produktionsegenskaber, herunder foderudnyttelsen, for første gang i økologisk slagtesvineproduktion sikkert registreret. Der var ikke effekt på foderudnyttelsen af ændringer i foderet.

I afprøvningen blev der ved hjælp af nyt udstyr (BIAS) for første gang foretaget sikre og valide registreringer af produktiviteten i en økologisk slagtesvinebesætning på enkeltdyrsniveau.

Produktiviteten i denne afprøvning var betydeligt bedre end landsgennemsnittet for økologisk slagtesvineproduktion. 

I forsøgsgruppen var der et lavere indhold af råprotein, ligesom der var tilsat kokosmel, hørfrø, tangmel samt gær, med henblik på at disse forhold ville forbedre foderudnyttelsen.

Der blev i afprøvningen ikke fundet forskel på produktiviteten mellem de to grupper, der indgik i denne afprøvning, og den ændrede fodersammensætning havde derfor ingen effekt på foderudnyttelsen. Det er bemærkelsesværdigt, at det betydeligt lavere indhold af råprotein i forsøgsfoderet ikke førte til en ringere produktivitet hos grisene i denne gruppe.

I afprøvningen, der blev gennemført i regi af Den rullende Afprøvning, indgik to grupper og cirka 1.000 slagtesvin. Den nøjagtige registrering af foderoptagelse på enkeltdyrsniveau var mulig, da der var indkøbt individ-afprøvningsstationer (BIAS) fra BoPil til besætningen.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Jesper Poulsen, Julie Krogsdahl

Udgivet: 28. juni 2019

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring