25. juli 2019

Meddelelse Nr. 1171

Afprøvning af Agri AirClean Luftrenser i slagtesvinestald med punktudsugning

Afprøvning af Agri AirClean viste at ammoniakkoncentrationen blev reduceret med gennemsnitligt 91 procent og lugtkoncentration med gennemsnitligt 83 procent, i den del af luften, som blev ledt gennem luftrenseren fra punktudsugningsanlægget.

Agrifarm A/S har udviklet en kemisk luftrenser, kaldet Agri AirClean, med et syretrin til fjernelse af ammoniak, og et basetrin til fjernelse af lugt fra husdyrproduktion. Afprøvningen blev gennemført i to besætninger, lokalitet A og B. Resultaterne viste, at luftrenseren reducerede ammoniakkoncentration med 91 procent og reducerede lugtemissionen med 83 procent i den luft, der blev ledt ud via punktudsugningen.

Forbrugsomkostningerne til drift af luftrenseren blev beregnet til 10,70 DKK/produceret gris, efter værdien af ekstra kvælstof i gyllen var fratrukket, og fordelte sig på omkostninger til vand, opbevaring og udbringning af lænsevand, syre, base og el.

Luftrenseren er opbygget som et tårn, med syretrinnet nederst og basetrinnet øverst. Hvert trin har et filter, der oversprøjtes med henholdsvis syre- og baseholdig væske, der bliver recirkuleret. Formålet med testen var, at dokumentere luftrenserens effekt på ammoniak- og lugtfjernelse samt systemets driftsstabilitet og forbrugsomkostninger, når luftrenseren rensede på punktudsugningsluft.

Den samlede nedetid for luftrenseren ved lokation A var 93 timer svarende til én procent af den samlede driftstid. Den samlede nedetid for luftrenseren ved lokation B var 376 timer svarende til fire procent af den samlede driftstid.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Anders Peter Adamsen, Simon Wilhelm Yde Granath

Udgivet: 25. juli 2019

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Miljøteknologi