23. august 2019

Meddelelse Nr. 1173

Ingen effekt af fedtindhold i diegivningsfoder på kuldtilvækst og soens mobilisering

Diegivningsfoderets indhold af tilsat fedt påvirkede ikke kuldtilvækst, søernes vægt- og rygspæktab, når der blev anvendt 1-5 % fedt. Alle søer fik samme daglige mængde energi, og en øget andel energi fra fedt ændrede ikke produktiviteten.

Denne afprøvning viste, at kuldtilvækst, søernes vægt- og rygspæktab samt antallet af fravænnede grise ikke var påvirket af foderets niveau af tilsat fedt, når dette lå i intervallet 1-5 %. Alle søerne i de forskellige grupper fik samme antal FEso i diegivningsperioden, og den gennemsnitlige daglige kuldtilvækst var 3,08 kg pr. dag ved 12,6 fravænnede grise pr. fravænning. Søerne tabte 7,1 kg og mobiliserede 2,8 mm rygspæk på 26 diegivningsdage. Supplerende analyser af mælkeprøver i et specialeprojekt viste, at mælkens fedtindhold steg ved stigende tilsætning af fedt til diegivningsfoderet, men uden at dette øgede den daglige kuldtilvækst.

Afprøvningen, som omfattede i alt 340 søer, blev gennemført i en besætning med et Spotmix anlæg, som muliggjorde en blanding af to færdigfoderblandinger med henholdsvis 1 og 5 % tilsat foderfedt (50 % palmeolie og 50 % Leci E). I alt fem grupper modtog henholdsvis 1 %, 2 %, 3 %, 4 % eller 5 % tilsat foderfedt til diegivningsfoderet, og alle blandinger blev optimeret, så de havde det samme næringsstofindhold pr. FEso. Der blev anvendt en foderkurve til førstekuldssøer og en til øvrige søer, som sikrede en maksimal foderstyrke på henholdsvis 8,0 og 9,0 FEso pr. dag fra dag 17 og frem til fravænning. Alle kuld blev standardiseret til 14 grise inden for de første to døgn efter faring.

Der kan på baggrund af resultaterne ikke anbefales et specifikt niveau for tilsætning af foderfedt i intervallet 1-5 % med det mål at maksimere kuldtilvæksten.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Thomas Sønderby Bruun, Julie Krogsdahl

Udgivet: 23. august 2019

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Ernæring