26. september 2019

Meddelelse Nr. 1179

Opboksning i to eller fire dage reducerede antallet af klemte pattegrise ved løse søer

Søernes aktivitet var lav i de første dage efter faring og ikke påvirket af opboksningsstrategi. Perioden under faring og indtil kuldudjævning og valg af opboksningsstrategi til løse søer var betydende for antallet af klemte pattegrise.

Opboksning af løse søer fra faring og indtil to eller fire dage efter faring reducerede signifikant antallet af klemte pattegrise uden at påvirke søernes aktivitetsniveau sammenlignet med løse søer. 

I afprøvningen indgik tre grupper af søer. Kontrolgruppen var løsgående gennem hele forsøgsperioden; den ene forsøgsgruppe var løsgående fra indsættelse til faring og derefter i boks i to døgn; den sidste forsøgsgruppe var løsgående fra indsættelse til faring og derefter i boks i fire døgn. 

Søernes positurskift samt adfærd i forhold til risikosituationer for pattegrisene blev registreret. Derudover blev antal dødfødte og levendefødte pattegrise samt årsag til pattegrisedødelighed registreret. 

Formålet med afprøvningen var at undersøge betydningen af aktivitet ved søer opbokset i henholdsvis to eller fire dage med henblik på at reducere antallet af risikosituationer og klemte pattegrise. 


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Danielle Kjerulff Funk Petersen, Vivi Aarestrup Moustsen, Mai Britt Friis Nielsen, Kristina Vesterager Riddersholm

Udgivet: 26. september 2019

Dyregruppe: Diegivende søer, Pattegrise

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer