3. juli 2019

Notat Nr. 1916

Vurdering af hø-hække til tildeling af wraphø i farestalden

Tre fabrikater af høhække blev vurderet. Der var kun lidt spild på gulvet. Tremmeafstanden bør være cirka 4 cm, og den skal have en stor åbning øverst, så den er nem at fylde. Hække bør placeres cirka 30 cm over gulvet, så grisene kan bevæge sig uhindret.

Vurdering af tre forskellige fabrikater af høhække fra henholdsvis STEWA, Vissing Agro og Jyden til tildeling af wraphø i kassestier viste, at:

  • i den første uge efter indsættelse af soen var der intet eller kun lidt spild fra hækkene
  • i løbet af perioden, hvor soen var i farestien, var der meget lidt spild på spaltegulvet 
  • åbningen skal være relativ stor, så det er nemt for personalet at fylde hækken
  • tremmeafstanden skal være cirka 4 cm, så soen kan få tilstrækkelig med wraphø ud af hækken
  • hækken skal placeres i en højde, så grisene kan gå uhindret under den (cirka 30 cm)
  • placering af hækken over boksen foran krybben kan gøre det vanskeligt for personalet at tilse soens krybbe. Det gav ikke problemer med spild i krybbe.

Indenfor besætning var der stor forskel på, hvor interesseret søerne var i materialet. Nogle søer havde således et stort forbrug, mens andre havde et meget lille forbrug. I forlængelse af dette vil der derfor være stor forskel på, hvor hyppigt hækkene skal fyldes.

Tildeling af wraphø i farestalden har en sikker positiv effekt på maveforandringer hos søer. Wraphø kan samtidig opfylde krav om redebygningsmateriale til soen og rode-/beskæftigelsesmateriale til so- og pattegrise. Tildeling af wraphø på gulvet giver dog nogle praktiske udfordringer i relation til tilpasning af daglig tildelt mængde, muligt svineri i stien og udslusning af gylle, hvis der kom for meget wraphø i gyllekanalen. 


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Lisbeth Ulrich Hansen

Udgivet: 3. juli 2019

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Ernæring, Stalde og Produktionssystemer