30. september 2019

Meddelelse Nr. 1181

Hangrise uden lugt

Fædre med lavt androstenon gav afkom med 27 % lavere androstenon end fædre med højt androstenon. 15 % cikorie i foderet fire dage før slagtning medførte et 50 % lavere skatolindhold.

Hangrise produceret ud fra fædre med lavt androstenonniveau havde 27 % lavere androstenon end hangrise produceret ud fra fædre med højt androstenonniveau. Fodring med cikorie fire dage før slagtning medførte et 50 % lavere skatolindhold i slagtekroppen; biopsier viste, at de to grupper var ens i skatolindhold fire dage før slagtning. Fodring med højt energi- og proteinniveau gav ikke effekt på daglig tilvækst.

På baggrund af resultaterne er der derfor muligheder for at reducere androstenon ud fra selektionen af orner, og skatolindholdet ved at skifte til foder med 15 % cikorie fra fire dage før slagtning. Ved en øget hangriseproduktion i fremtiden er der behov for mere forskning indenfor området for at reducere hangriselugt yderligere.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Hanne Maribo, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 30. september 2019

Dyregruppe: Slagtesvin, Hangrise

Fagområde: Ernæring