29. oktober 2019

Meddelelse Nr. 1184

Afprøvning af biologisk luftrenser BAC-1 fra KJ Klimateknik A/S

Den biologiske luftrenser BAC-1 fra KJ Klimateknik A/S reducerede ammoniakkoncentrationen med 90 procent, lugtkoncentrationen med 72 procent og støvkoncentrationen med 97 procent ved fuldrensning af luft fra en slagtesvinesektion.

Det tyske firma RIMU Agrartechnologie GmbH har udviklet en biologisk luftrenser, som i Danmark forhandles under navnet BAC-1 af firmaet KJ Klimateknik A/S. Luftrenseren er tidligere blevet testet i Tyskland i en stald med slagtesvin under fuld luftrensning. 

Forbrugsomkostningerne til drift af luftrenseren bestod af vand, syre, N-inhibitor og el samt opbevaring og udbringning af lænsevand. Forbrugstallene er udregnet efter ét års målinger, hvor der samlet blev produceret 657 grise. Vandforbruget pr. produceret gris var 0,244 m3, hvoraf 0,087 m3 igen blev lænset fra luftrenseren til gylleopbevaring. Det samlede energiforbrug udgjorde 11 kWh per produceret gris, fordelt på 3,4 kWh til drift af luftrenseren og 7,6 kWh til ventilation. Til ventilering af slagtesvinestalde uden luftrensning anvendes typisk 5,5 kWh per produceret gris. Fratrækkes elforbruget til ventilation uden luftrensning fås det elforbrug, det kræver at lede luften gennem luftrenseren svarende til 2,1 kWh per produceret gris. De samlede forbrugsomkostninger under de opstillede forudsætninger var 7,08 kr. per produceret gris ved fuld luftrensning.

Igennem afprøvningsperioden blev landmandstilsynet foretaget af KJ Klimateknik A/S. Samlet blev der i afprøvningsperioden brugt 19 timer på vedligehold og reparationer af luftrenseren, svarende til 22 minutter per uge. Forbruget alene til vedligehold og opfyldning af syre udgjorde 16 minutter per uge. 

Afprøvningen blev gennemført ved fuld luftrensning af ventilationsluften fra en slagtesvinesektion på SEGES Forsøgsstation Grønhøj. Resultaterne viste, at luftrenseren reducerede ammoniakkoncentrationen med 90 procent, lugtkoncentrationen med 72 procent og støvkoncentrationen med 97 procent. 

Formålet med denne afprøvning var at bestemme luftrenserens renseeffektivitet for ammoniak, lugt og støv ved rensning af al luften fra en slagtesvinestald gennem ét år med henblik på optagelse på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Informationer om driften af luftrenseren og forbrugsomkostninger blev ligeledes indsamlet for at vurdere driftsstabiliteten af luftrenseren.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Kasper Balslev Sørensen, Malene Jørgensen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 29. oktober 2019

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Miljøteknologi