19. november 2019

Meddelelse Nr. 1187

Nystaldseffekt: Produktivitet opvejede ikke omkostninger

Konceptafprøvning for at fastholde nystaldseffekt i én besætning viste en forbedret foderudnyttelse på 0,04 FEsv/kg tilvækst og renere stalde efter vask. Den forbedrede produktivitet var til gengæld ikke stor nok til at udligne konceptets omkostninger.

I en konceptafprøvning for at fastholde nystaldseffekt ved regøring af epoxybehandlede betonoverflader blev der fundet en forbedret foderudnyttelse på 0,04 FEsv pr. kg tilvækst, men ingen ændring i daglig tilvækst i forsøgssektionerne. 

Rengøringsprøver viste, at de epoxybehandlede betonoverflader på gulv og vægge op til 1 meter var renere efter vask end ubehandlede betonoverflader, målt på antallet af bakterier på overfladerne. Desværre kunne den forbedrede foderudnyttelse ikke opveje de omkostninger, der var forbundet med konceptet. 

Konceptet bestod af: 

  • Etablering af rengøringsvenlige overflader (Epoxy).
  • Faste procedurer for rengøring med overvågning vha. rengøringsprøver.
  • Kuldvis indsættelsesstrategi.
  • Tildeling af syre i vand fra fravænning og indtil 30 kg.
  • Tildeling af syre i foder fra 30 kg indtil slagtning.
  • Optimeret smittebeskyttelse mellem sektioner med bl.a. separat tøj og materialer til hver sektion.

Hvilke tiltag, der har haft størst betydning for den forbedrede foderudnyttelse, kan ikke afgøres på baggrund af denne afprøvning. Etableringen af epoxyen var en omkostningstung post i den stald, der er taget i brug. I denne afprøvning kostede etablering af epoxyoverflader på gulve og vægge op til 1 meters højde 254 kr./m2. Etableringen inkluderer forberedelse, huskelister, materialer og arbejdsløn. Derudover skulle epoxyoverfladerne pletvis repareres ved hver vask.

Selvom grisene blev indsat i et tilnærmelsesvist helt rent miljø, kunne det ikke fjerne den smitte, som grisene havde med fra et tidligere miljø. Det er derfor vigtigt at sikre en høj hygiejne og sundhed igennem hele grisens liv fra fødsel til slagtning. 

Afprøvningen blev gennemført i en FRATS-besætning, hvor der indgik fire stalde med to sektioner i hver. I to af staldene blev der etableret epoxyoverflader, og rengøring blev foretaget af et rengøringsfirma, mens de øvrige to stalde indgik som kontrolstalde med besætningens normale drift. Derudover blev smittebeskyttelsen og driften optimeret for at undgå smitteoverførsel mellem forsøgssektionerne. Der blev ikke foretaget ændringer i kontrolsektionerne.
Over afprøvningens to år blev der løbende registreret produktivitet, rengøringseffektivitet og sundhed.

Formålet med afprøvningen var at belyse, om et koncept bestående af flere tiltag kunne skabe en vedvarende nystaldseffekt.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Lotte Skade, Helle Mølgaard Sommer, Line Hummelmose Diness, Charlotte Sonne Kristensen

Udgivet: 19. november 2019

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Sundhed

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.