25. februar 2020

Meddelelse Nr. 1194

Test af 15 og 20 % punktudsugning i slagtesvinestalde

Afprøvning af 15 og 20 procent punktudsugning i slagtesvinestalde med delvist fast gulv viste, at henholdsvis 67 og 79 procent af ammoniakemissionen og henholdsvis 60 og 78 procent af lugtemissionen blev opsamlet via punktudsugningen.

Afprøvningen viste, at der ved 15 procent punktudsugning blev udledt 67 procent af ammoniakemissionen via punktudsugningskanalen sammenlignet med 79 procent af ammoniakemissionen ved 20 procent punktudsugning. Den samlede ammoniakemission var 22 procent højere ved 20 procent punktudsugning, sammenlignet med kontrol uden punktudsugning (p<0,001). Der blev ikke fundet højere ammoniakemission ved 15 procent punktudsugning i forhold til kontrol.

Ved 15 procent punktudsugning blev 60 procent af den samlede lugtemission udledt via punktudsugningen, og ved 20 procent punktudsugning blev 78 procent af lugtemissionen udledt via punktudsugningen. Der var ingen signifikant forskel på den samlede lugtemission mellem hverken 15 eller 20 procent punktudsugning og kontrol uden punktudsugning.

Afprøvningen blev gennemført i en slagtesvinestald med i alt 8.256 stipladser fordelt på 15 sektioner, hvoraf tre af dem var buffer- og sygesektioner. Tre sektioner med 640 stipladser blev benyttet til afprøvningen. I den ene sektion blev der ventileret med 15 procent punktudsugning, i den anden sektion blev der ventileret med 20 procent punktudsugning, og den sidste sektion fungerede som kontrol uden punktudsugning.

Målet med afprøvningen var at undersøge, hvor stor andel af ammoniak- og lugtemissionen der opsamles ved henholdsvis 15 procent og 20 procents punktudsugning sammenlignet med ingen punktudsugning.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Simon Wilhelm Yde Granath, Anders Leegaard Riis

Udgivet: 25. februar 2020

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Klima og miljø