16. marts 2020

Meddelelse Nr. 1198

Forekomst af virulensfaktorer i hæmolytiske E.coli-bakterier isoleret fra pattegrise og smågrise

F4-positive E. coli-stammer findes oftest hos grise inden fravænning, mens der er en ligelig fordeling af F4- og F18-positive E. coli-stammer i nyfravænnede grise. Den hyppigst forekommende E. coli-type (43 % af alle patogene hæmolytiske E. coli stammer fra pattegrise og smågrise) er F4, ST2, LT.

Formålet med denne undersøgelse var at kortlægge forekomsten af virulensfaktorer i hæmolytiske E. coli-stammer fra pattegrise og smågrise isolereret på Laboratorium for Svinesygdomme, SEGES i kalenderåret 2019. 

Undersøgelsen der omfattede 253 E. coli-stammer viste, at F4-fimbriet var hyppigst forekommende hos grise inden fravænning, mens der var en ligelig fordeling af F4- og F18-positive E. coli-stammer i nyfravænnede grise. F18-positive E. coli-stammer dominerede i ældre smågrise.

F4, ST2, LT var den hyppigst forekommende E. coli-type, som udgjorde 43 % af alle patogene hæmolytiske E. coli, stammer fra pattegrise og smågrise isolereret på Laboratorium for Svinesygdomme, SEGES i kalenderåret 2019.

Lignende høj forekomst af hæmolytiske E. coli-stammer positiv for virulensfaktorerne F4, ST2 og LT er fundet i tidligere danske og europæiske undersøgelser af grise med fravænningsdiarré. 

Resultaterne af denne kortlægning skal tolkes ud fra det faktum, at det kun er hæmolytiske E. coli-stammer, der indgik i undersøgelsen, samt der kun blev undersøgt for de mest almindelige forekomne virulensfaktorer. Undersøgelsen er baseret på indsendt materiale til Laboratorium for Svinesygdomme, SEGES, og er derfor ikke repræsentativt for hele den danske svineproduktion.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Nicolai Weber, Svend Haugegaard

Udgivet: 16. marts 2020

Dyregruppe: Pattegrise, Smågrise

Fagområde: Sundhed/Veterinært