7. maj 2020

Meddelelse Nr. 1202

Xylanase med forskellig dosis og oprindelse til slagtesvin

Hverken RONOZYME WX tilsat slagtesvinefoder i enten standard- eller dobbeltdosering eller Danisco Xylanase i standarddosering havde statistisk sikker effekt på produktionsværdien hos slagtesvin. Tilsætning af xylanase medførte tendens til lavere foderforbrug og kødprocent.

Der var ikke statistisk sikker effekt af tilsat RONOZYME WX (200 FXU/kg), RONOZYME WX (400 FXU/kg) eller Danisco Xylanase (4000 U/kg) målt på produktionsværdi, kr. pr stiplads. Der var heller ikke statistisk sikker effekt på dødelighed eller øvrige produktionsresultater. 

Der var tendens til lavere foderforbrug pr. kg tilvækst (p-værdi = 0,06) og kødprocent (p-værdi = 0,07) ved tilsætning af xylanase. 

Fire forsøgsbehandlinger blev sammenlignet: 

  1. Foderblanding uden tilsat xylanase 
  2. Tilsat RONOZYME WX (200 FXU/kg) 
  3. Tilsat RONOZYME WX (400 FXU/kg) 
  4. Tilsat Danisco Xylanase (4.000 U/kg) 

Der indgik ca. 3.800 slagtesvin fra 32 til 115 kg i forsøget. Foderet var pelleteret færdigfoder sam-mensat efter danske normer for næringsstoffer til slagtesvin, og der indgik i gennemsnit 49,2 pct. hvede og 28,8 pct. byg i færdigfoderet. Produktionsniveauet var i gennemsnit 1.110 g daglig til-vækst, 2,66 FEsv pr. kg tilvækst og 61 pct. kød.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Else Vils, Julie Krogsdahl

Udgivet: 7. maj 2020

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring