24. august 2020

Meddelelse Nr. 1205

FODRING AF POLTE I OPVÆKSTPERIODEN – DEL 2: EFFEKTER PÅ KULDTILVÆKST OG SØERNES MOBILISERING I FØRSTE KULD

En højere foderkurve under poltenes opvækst, som resulterede i en statistisk sikkert højere daglig tilvækst under opvæksten, påvirkede hverken den daglige kuldtilvækst, søernes vægttab eller mobiliseringen af rygspæk i første kuld i to besætninger.

Afprøvningen blev gennemført i to besætninger, som fik polte fra samme karantænestald, og viste, at anvendelsen af to forskellige foderkurver under poltenes opvækst ikke havde indflydelse på antallet af fravænnede grise, den daglige kuldtilvækst, søernes vægttab samt mobilisering af rygspæk i første kuld. Produktiviteten blev ligeledes vurderet i forhold til både rygspæk og vægt ved indsættelse i farestalden i begge besætninger, og der blev ikke fundet nogen sammenhænge til produktiviteten ved disse deskriptive analyser. Der er derfor ikke faglig baggrund for at øge foderstyrken under opvæksten af DanBred-polte med henblik på at opnå øget produktivitet i første diegivningsperiode.

De to foderkurver gav i karantænestalden forskellig daglig tilvækst hos poltene, så polte i gruppe 1 havde 824 g daglig tilvækst, opnået med en foderkurve, der sluttede på 2,9 FEsv pr. dag, mens polte fra gruppe 2 havde en øget foderkurve gennem opvæksten (maksimalt 3,25 FEsv pr. dag), som resulterede i en daglig tilvækst på og 906 g pr. dag. Begge foderkurver nåede den maksimale foderstyrke, når poltene var 168 dage gamle (24 uger).

Førstekuldssøerne havde en kuldtilvækst på ~2,6 kg pr. dag i begge besætninger. Søerne i besætning A fravænnede gennemsnitligt 13,0 grise pr. kuld, og søerne i besætning B fravænnede gennemsnitligt 12,6 grise pr. kuld. Søerne i besætning A og besætning B tabte henholdsvis 13-14 kg kropsvægt og ca. 2 mm rygspæk samt 16-18 kg og 4 mm rygspæk gennem diegivningsperioden. Der var ingen statistisk sikre forskelle på produktiviteten af den anvendte foderkurve under opvæksten. Søerne var lettere ved faring i besætning A (204-206 kg) end i besætning B (215-219 kg) og havde ligeledes forskellig rygspæktykkelse, henholdsvis 16 og 17 mm rygspæk i gennemsnit.  

Resultaterne i denne meddelelse skal ses i sammenhæng med de resultater, der præsenteres i meddelelserne ”Fodring af polte i opvækstperioden – del 1: Effekter på tilvækst og rygspæk indtil løbning” [1], som fokuserede på, hvordan foderkurven i opvækstperioden påvirkede vægt og rygspæktykkelse hos polte ved udtagning fra karantænestalden og frem til løbning – samt ”Fodring af polte i opvækstperioden – del 3: Effekter på kuldstørrelse og andel af søer, der løbes i andet kuld” [2], som præsenterer effekter af poltenes fodring i opvækstperioden på opnået kuldstørrelse i første kuld og andelen af søer løbet i andet kuld.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, Københavns Universitet

Forfatter: Thomas Sønderby Bruun, Anja Varmløse Strathe, Julie Krogsdahl

Udgivet: 24. august 2020

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Ernæring