18. september 2020

Meddelelse Nr. 1208

Sædfortynder Elixir: Lavere kuldstørrelse ved brug 5-7 dage efter produktion

Anvendes sædfortynderen Elixir til produktionssæd, som først bruges til løbning 5-7 dage efter produktion, kostede det 0,3 gris pr. kuld i forhold til løbning med EDTA-fortyndet produktionssæd, som var 1-3 dage gammelt. Faringsprocenten blev ikke påvirket.

Denne afprøvning viste, at såfremt sæddoser, som er fortyndet med den langtidsholdbare sædfortynder Elixir, anvendes 5-7 dage efter produktion, falder kuldstørrelsen med 0,3 gris pr. kuld i forhold til sæddoser fortyndet med EDTA og anvendt 1-3 dage efter produktion. Resultaterne fra denne afprøvning viser, at det endnu ikke er muligt at anbefale brug af langtidsholdbar sædfortynder i dansk svineproduktion, da det har en negativ effekt på kuldstørrelsen.

Første del af afprøvning var en forsøg i sædlaboratoriet. Her viste sædanalyser fra 30 enkeltorner, at sæddoser fortynder med Elixir havde en statistisk sikker bedre motilitet på dag 5 og 7 efter produktion end Sæddoser fortyndet med EDTA.  På dag 0 og 3 efter produktion havde EDTA- og Elixir-fortyndet sæd samme motilitet og for begge fortyndere var der et fald i motiliteten fra dag 0 til 3 efter produktion på cirka15 %.

I den efterfølgende besætningsafprøvning blev der brugt blandingssæd og her blev motiliteten i de anvendte sæddoser kun målt på dag 3 og 7 efter produktion. Motiliteten i produktionssæden var på et markant højere niveau på 3. og 7. dagen efter produktion end det der blev set på enkeltorner, derfor har faldet i motilitet på produktionssæden over tid sandsynligvis været væsentlig mindre end det der blev set på enkeltorner. 

I besætningsafprøvningen blev hovedparten (71 %) af første løbninger i EDTA-gruppen gennemført med 1 dag gammel sæd, mens hovedparten (77 %) af første løbninger i Elixir-gruppen blev gennemført med 6 dage gammel sæd. Dette er sandsynligvis forklaringen på, at der ikke opnås samme reproduktionsresultater i de to grupper, selv om sædanalyserne viste samme motilitet for Elixir på dag 5 og 7 og EDTA på dag 3.

Afprøvningen blev gennemført i fire besætninger og omfattede i alt 5.289 løbninger med Duroc-produktionssæd. Produktionssæd er en blanding af ejakulater fra op til 10 orner, derfor kan resultaterne ikke overføres til navnesæddoser fra enkeltorner.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Gunner Sørensen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 18. september 2020

Dyregruppe: Orner

Fagområde: Reproduktion