26. oktober 2020

Meddelelse Nr. 1210

Udbrud af PRRS1 på en PRRS-seropositiv ornestation efterfulgt af et eksperimentalt forsøg

Otte orner blev fundet PRRSV1-positive ved PCR på en PRRS-seropositiv ornestation. Efter at have tappet en sædprøve blev de otte orner straks aflivet. Der blev ikke påvist PRRSV1 i sædprøverne fra de otte orner, men PRRSV1 blev påvist i testikler/bitestikler fra to af de otte orner. Et efterfølgende eksperimentelt forsøg viste, at både blod og sæd fra ornerne kunne inficere fravænningsgrise med PRRSV1, når det blev sprøjtet direkte ind i bughulen. Forsøget bekræfter derfor, at det ikke er muligt at fri-teste sæd med PCR ved direkte test af sæden, og at undersøgelse af blod fra orner ved PCR giver en mere følsom evaluering af smittepotentiale via sæd. At grise kunne inficeres med sæd, der er testet PRRSV-negativ ved PCR, er ikke bevis for, at søer kan smittes under praktiske forhold. Der blev efterfølgende heller ikke påvist smitte til sobesætninger, som havde modtaget sæd fra ornestationen.

Otte orner blev fundet PRRSV1-positive ved PCR af blodprøver fra alle orner på en PRRS-seropositiv ornestation i marts 2020. På trods af at sæden fra de otte orner var negativ for PRRSV ved PCR-undersøgelse, kunne sæden i et eksperimentelt forsøg inficere fravænningsgrise med PRRSV1, når det blev sprøjtet direkte ind i bughulen. Forsøget bekræfter derfor, at det ikke er muligt at fri-teste sæd for PRRSV ved PCR ved direkte test af sæden, og at undersøgelse af blod ved PCR giver en mere følsom evaluering af smitterisiko via sæd. 

Efter at  PRRSV1 blev påvist på en PRRS-seropositiv ornestation, blev alle orner testet, og otte PRRSV1-positive orner blev påvist. Ornerne blev fundet PRRSV1-positive ved test af blod men ikke ved test af sæd. Hos to af de otte orner blev PRRSV1 påvist i testikel/bitestikel ved PCR. To besætninger var efterfølgende under mistanke for at være smittet med PRRSV1 fra ornestationen. Genetisk karakterisering af PRRSV1 fra de to besætninger kunne dog afkræfte dette. 

I et eksperimentelt forsøg var det muligt at inficere fravænningsgrise med PRRSV1, enten ved at sprøjte blod fra de otte orner eller sæd fra fire af ornerne ind i bughulen på grisene. At grise kunne inficeres med sæd, der er testet PRRSV-negative ved PCR, er ikke bevis for, at søer kan smittes under praktiske forhold.


Institution: SEGES Svineproduktion, Københavns Universitet, Statens Serum Institut

Forfatter: Charlotte Sonne Kristensen, Lise Kirstine Kvisgaard, Charlotte Kristiane Hjulsager, Jesper Schak Krog, Lars Erik Larsen

Udgivet: 26. oktober 2020

Dyregruppe: Søer, Orner, Smågrise

Fagområde: Veterinært