26. oktober 2020

Meddelelse Nr. 1211

Inokulering af naive og vaccinerede grise med PRRSV-varianten fra Horsens

Ved inokulering af en mindre gruppe nyfravænnede grise med PRRSV1-varianten fra Horsens under kontrollerede eksperimentelle forhold viste Horsens-varianten en tendens til lavere tilvækst, højere temperatur og grad af PRRSV-positive grise sammenlignet med et typisk PRRSV1-forløb. Vaccination mod PRRSV1 fire uger før inokulering forhindrede til dels disse ændringer. Der indgik et begrænset antal grise, og derfor beror konklusionerne i denne meddelelse på tendenser observeret ved deskriptiv statistik. Resultaterne bekræfter observationerne fra de danske besætninger, som blev ramt af PRRSV1-variaten fra Horsens, som oplevede højere tab end andre PRRSV1-varianter ved introduktion i besætninger fri for PRRS, men viser samtidig, at PRRS-vaccination kan have en gavnlig effekt på forløbet.

Ved inokulation af en mindre gruppe smågrise med PRRSV1-varianten fra Horsens under kontrollerede eksperimentelle forhold gav Horsens-varianten til dels anledning til lavere tilvækst og højere rektal temperatur samt grad af PRRSV-positive grise sammenligning med et typisk PRRSV1-forløb. Vaccination mod PRRSV1 fire uger før inokulering forhindrede til dels disse ændringer. Der indgik dog et begrænset antal grise, hvorfor konklusionerne i denne meddelelse beror på tendenser observeret ved deskriptiv statistik.

I det eksperimentelle forsøg indgik i alt 36 stk., fire uger gamle grise fordelt på seks forskellige grupper, de var opstaldet i seks adskilte staldrum. Grisene i gruppe 1-3 blev ved ankomst vaccineret med én af tre PRRS1-vacciner, mens grise i gruppe 4-6 forblev ikke-vaccineret. Fire uger efter vaccination blev alle grise i gruppe 1-4 inokuleret via næsen med PRRSV-varianten fra Horsens, grise i gruppe 5 blev inokuleret med en fransk PRRS-variant, og gruppe 6 blev ikke inokuleret. 

Der blev ikke observeret kliniske symptomer efter vaccination eller inokulering, men ikke-vaccinerede grise inokuleret med PRRS1-varianten fra Horsens havde en tendens til højere temperatur i dagene efter inokulering samt lavere tilvækst og en højere andel af PRRSV-positive grise. Niveauet af PRRSV i blodet var efter inokulering lavere i de tre vaccinerede grupper (gruppe 1-3) sammenlignet med ikke-vaccinerede grise i gruppe 4. Der blev ikke fundet makroskopiske forandringer ved obduktion, men fra næsten alle grise blev der påvist PRRSV i tonsiller og lungevæv. 

Resultaterne bekræfter observationerne fra danske besætninger, som blev ramt af PRRS1-varianten fra Horsens, idet det tyder på, at denne variant er værre end andre PRRS1-varianter. Dog viser resultaterne samtidig, at PRRS-vaccination medfører et mildere forløb.


Institution: SEGES Svineproduktion, French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety, Københavns Universitet

Forfatter: Charlotte Sonne Kristensen, Olivier Bourry, Lise Kirstine Kvisgaard, Lars Erik Larsen

Udgivet: 26. oktober 2020

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Veterinært