12. februar 2021

Meddelelse Nr. 1216

PRRS-virus kan påvises i spytprøver

Det er muligt at bruge spyt i stedet for blod ved overvågning af frihed for PRRS-virus på eks. ornestationer. I en undersøgelse kunne der påvises PRRS-virus i alle virustilsatte spytprøver, selvom 17 % af ornerne havde hæmmende substanser i spyttet. Sammenblanding af spytprøver med hæmmende substanser i en pool medførte ikke, at resultatet af testen blev hæmmet mere end ved prøver fra enkelte orner.

PRRS-virus blev tilsat 104 negative spytprøver fra orner fra PRRSV-negative ornestationer. Der kunne påvises PRRS-virus i alle spikede (virustilsatte) spytprøver, og selvom spyttet fra nogle orner hæmmede (inhiberede) PCR-reaktionen, så mindre virus blev påvist i prøven, havde det mindre indflydelse på resultatet af test af poolede prøver. Der blev fundet inhibition på tre af fem ornestationer i varierende grad (13-34 %). 

Spytprøver har en stor fordel, fordi prøverne kan udtages af personalet, og ornen/grisen ikke skal fikseres under prøveudtagelsen, hvilket øger arbejdssikkerheden og dyrevelfærden under prøveudtagelse. Som de fem deltagende ornestationer erfarede, kan det være en udfordring at få ældre orner/grise til at interessere sig for det sterile bomuldsreb til prøveudtagelsen uden forudgående træning eller smags-/lugttilsætning.

Spytprøverne blev indsamlet fra ornerne vha. et bomuldsreb, som spyttet blev vredet af, når ornen havde tygget på det. På laboratoriet blev spytprøverne tilsat en veldefineret mængde virus (spiket), og de spikede prøver og kontrolprøver (vand tilsat samme mængde virus) blev analyseret med RT-qPCR. Spytprøver med ct-værdier, der afveg mere end +2,0 fra kontrolprøver, blev karakteriseret som spyt med inhibition. Ct-afvigelser under 2,0 blev betragtet som normale udsving i testen.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, Københavns Universitet

Forfatter: Lotte Skade, Charlotte Sonne Kristensen, Lise Kirstine Kvisgaard, Lars Erik Larsen

Udgivet: 12. februar 2021

Dyregruppe: Orner

Fagområde: Sundhed/Veterinært