2. marts 2021

Meddelelse Nr. 1221

Fint formalet hjemmeblandet foder til smågrise

Når smågrise (6,5-23 kg) fik hjemmeblandet foder, hvor korn og sojaskrå var formalet på skivemølle, havde de samme produktivitet, uanset om foderet var formalet fint (60 % under 1 mm) eller meget fint (72 % under 1 mm) (målt med Bygholm 2 sigte).

Et gennemført forsøg har undersøgt hjemmeblandet foder til smågrise i vækstperioden 6,5-23 kg. Daglig tilvækst og foderforbrug pr. kg tilvækst var ikke statistisk sikkert forskellige mellem grupper, der fik meget fint formalet foder (gruppe 1) og fint formalet foder (gruppe 2). Ligeledes var der ingen statistisk sikker forskel i produktionsværdi.

Den nuværende vejledende sigteprofil til smågrise, som anbefaler minimum 60 % partikler under 1 mm målt på Bygholm 2 sigteapparat, fastholdes. Resultaterne fra denne afprøvning tyder på, at der i dette vægtinterval (6,5-23 kg) ikke opnås en bedre produktivitet ved at formale finere.

Den opnåede gennemsnitlige formalingsgrad i gennemsnit af korn og smågriseblandinger:

Formaling af kort og soja Meget fint Fint
Sigteapparat Bygholm 2 håndsigte Elektrisk sigte (Retsch) Byholm 2 håndsigte Elektrisk sigte (Retsch)
Beregnet som Volumenprocent Vægtprocent Volumenprocent Vægtprocent 
Partikler under 1 mm
Gennemsnit af korn og smågriseblandinger
72 90 60 73

Forskellen mellem sigteapparaterne skyldes primært, at sigteprofilen bestemmes som volumenprocent ved Bygholm 2 og som vægtprocent ved Retsch-metoden. En nærmere analyse af forskelle mellem sigtemetoder og sigtning af henholdsvis korn og færdigblanding afrapporteres i en anden meddelelse [5].


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Else Vils, Helle Mølgaard Sommer

Udgivet: 2. marts 2021

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Ernæring