1. september 2021

Meddelelse Nr. 1233

Fodring efter effektivitet med forskel i aminosyreindhold

Besætninger med god foderudnyttelse hos slagtegrise kan øge produktiviteten ved at hæve foderets protein- og aminosyreindhold. Se det økonomisk optimale niveau pr. foderudnyttelsesniveau i Normer for Næringsstoffer eller i Fodermiddeltabellen.

Afprøvningen viste, at både ved fodring med våd- og tørfoder vil slagtegrise med god foderudnyttelse præstere bedre på hævet aminosyre- og proteinkoncentration i forhold til den norm, der er anbefalet ved landsgennemsnitlig foderudnyttelse. Dette gjaldt både so- og galtgrise.

Afprøvningen blev gennemført i to besætninger primært med vådfoder, hvor nogle af stierne var indrettet til tørfoder. Besætningerne var udvalgt, fordi de havde opnået god foderudnyttelse på mindre end 2,6 foderenheder pr. kg tilvækst forud for afprøvningen. Der blev gennemført i alt 134 gentagelser med vådfoder og 98 gentagelser med tørfoder. Der indgik i alt 14.282 grise.

Det er vigtigt at bemærke, at et forøget aminosyreniveau fra 7,7 til 9,0 gram fordøjeligt lysin pr. foderenhed, inkl. medfølgende essentielle aminosyrer og protein, forbedrer foderudnyttelsen i en størrelsesorden, der måles på 2. decimal, nemlig 0,02 FEsv pr. kg tilvækst i nærværende afprøvning. Forøget aminosyreniveau, svarende til et lysinniveau fra 7,7 til 9,0 gram pr. foderenhed, kan ikke forbedre foderudnyttelsen 0,20 FEsv pr. kg tilvækst. Forbedringer af dén størrelsesorden skal findes med fx forbedringer i sundhedsniveau og i driftsledelsen.

Resultaterne fra disse afprøvninger er indarbejdet i Normer for Næringsstoffer. Økonomien ved  forskellige aminosyre- og proteinkoncentrationer i forhold til forskellige kategorier af foderudnyttelse beregnes i forbindelse med revision af normsættet, som foregår mindst en gang om året. Ved markante ændringer i priserne for korn, proteinfodermidler og grisekød kan der i Fodermiddeltabellens faneblad til blandingsberegning fås oplysning om det optimale aminosyreniveau til slagtegrise afhængigt af prisforholdene.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Niels Morten Sloth, Sabine Stoltenberg Grove, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 1. september 2021

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring