20. december 2017

Rapport Nr. 53

Dansk svineproduktions konkurrenceevne 2016

For første gang siden 2006 var der positiv rentabilitet for en gennemsnitlig dansk svineproducent. Konkurrenceevnen indsnævres lidt i smågriseholdet, mens den forbedres i slagtesvineproduktionen.

Rapporten viser effektiviteten, omkostning pr. kg slagtekrop og rentabilitet i de lande, som er med i InterPIG-netværket. InterPIG-netværket omfatter de fleste vesteuropæiske lande, og enkelte central- og østeuropæiske lande samt USA, Canada og Brasilien.

2016 blev et af de bedre år rentabilitetsmæssigt med et lille dansk overskud på 5 øre/kg slagtekrop. Det var første gang siden 2006, at InterPIG-kalkulen for den gennemsnitlige danske svineproducent viste positiv rentabilitet pr. kg slagterkrop. Flere andre lande, fx Sverige, UK, Spanien og Belgien viste også overskud. USA og delstaten Mato Grosso i Brasilien havde også overskud.

Danmark ligger med en produktionsomkostning på 10,40 kr./kg. på en andenplads i EU-InterPIG i 2016. Spanien ligger lavest i EU-InterPIG med en produktionsomkostning på 10,08 kr./kg i 2016.

Afregningspriserne var moderat højere i 2016 end i 2015 i de fleste lande. I de lande, hvor der var fald, kunne det meste forklares med faldende valutakurs overfor kronen/euroen. I USA faldt afregningsprisen dog med cirka 15 %, uden at dollaren i 2016 var blevet svækket overfor euroen i forhold til 2015. Konkurrenter på verdensmarkedet, som primært er USA og Canada, oplevede dermed en markant svækkelse af deres konkurrenceevne overfor EU-producenter. USA’s konkurrenceevne indenfor svineproduktionen er dog fortsat meget høj.

Danmark ligger helt klart i top, hvad angår fravænnede grise pr. kuld på 14,1. Belgien har nu overhalet Holland, men ligger kun på 12,7 fravænnede grise pr. kuld i 2016. Danske og finske slagtesvin vokser bedst. Begge lande bruger Duroc-ornesæd. Der er større fremgang i fodereffektiviteten for slagtesvin i andre lande end i Danmark, men som påpeget i rapporten spiller den voksende andel af ukastrerede hangrise ind i fodereffektivitetsfremgangen i nogle lande.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen, Kristian Øhrberg Goul

Udgivet: 20. december 2017

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi