21. december 2018

Notat Nr. 1842

Økonomiske konsekvensberegninger - december 2018

Dette notat viser økonomiske gevinster/tab ved produktivitetsændringer for mange vigtige måleparametre udregnet i DB/enhed og med december 2019 noteringsprognosen, inkl. +/- følsomhed på noteringen 2019.

Dette notat viser konsekvenser af afvigende produktivitet i forhold til Den beregnede Smågrisenoterings forudsatte produktivitet. Værdien af mange produktivitetsændringer er noteringsafhængig. Derfor er der regnet med 9,88 kr./kg slagtekrop i notering +/- 1 kr./kg i 0,5 kr./kg intervaller. So-, smågrise- og slagtegrisefoder er sat til henholdsvis 1,67 kr./FEso og 2,09 og 1,66kr./FEsv i beregningerne.

Der er lavet følsomhedsberegninger på, hvor meget DB pr. enhed kan rykkes, hvis effektiviteten forbedres på bedriften med anvendte pris- og produktivitetsniveau. Udover dette er der for produktivitetstallene vist, hvad noteringsændringer betyder for nøgletallets værdifastsætning. 

Notatet er suppleret med en række vejledende værdifastsætninger, som tit drøftes i svineproduktionen.

Ved ændret kødprocent ændres kødprocentafregningen sig ikke lineært, men afhænger af besætningens før-/efter-niveau. Værdien af ændret kødprocent kan også have stor betydning ved specialgriseproduktion. Dette belyses for UK-, Økologi- og Frilandsgrise-produktion i Appendiks.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 21. december 2018

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi