23. oktober 2020

Notat Nr. 2027

Økonomiske resultater for bedrifter med hovedproduktion grise i 2019

De økonomiske resultater for 2019 for smågrise- og slagtegriseproducenter samt integrerede bedrifter præsenteres i dette notat. 2019 var et særdeles godt år for de danske griseproducenter, hvilket resultaterne i dette notat også bevidner.

Dette notat belyser de økonomiske resultater hos smågrise- og slagtegriseproducenter samt på integrerede bedrifter. For hver af de tre driftsgrene vises de økonomiske resultater og udvalgte nøgletal over den seneste 5-årige periode samt opdelt efter besætningsstørrelse. Derudover ses der på udviklingen i producenternes investerings- og likviditetsbehov gennem de seneste 5 år.

For bedrifterne med smågrise og slagtegrise er der yderligere lavet driftsgrensopgørelser på baggrund af data fra Business Check, opdelt efter besætningsstørrelsen. Herudover præsenteres der økonomiske resultater for sohold med 7 kg produktion samt bedrifter med produktion af slagtegrise i FRATS. Udvalgte resultater fra p-rapporterne i soholdet og hos slagtegriseproducenterne er vist over en femårig periode, hvor der for det seneste år, 2019, er foretaget en yderligere inddeling af de 25 % bedste og dårligste bedrifter. Opdelingen er foretaget på baggrund af antal fravænnede grise pr. årsso i soholdet samt efter årlig produktionsværdi pr. stiplads i slagtegriseproduktionen. 

Til sidst er der en oversigt over den strukturelle og økonomiske udvikling i den danske produktion af grise gennem de seneste ti år.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Sisse Villumsen Schlægelberger

Udgivet: 23. oktober 2020

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin, Integreret produktion

Fagområde: Produktionsøkonomi