31. juli 2017

Notat Nr. 1721

Nyt virus beskrevet hos svin - Porcint Cicrovirus type 3 (PCV3)

De seneste måneder er der kommet rapporter fra en række lande om fund af et nyt virus hos svin. Genetiske analyser af virusset har vist, at det nye virus tilhører virusfamilien Circoviridae, som er en familie af virus som er meget små, uden kappe og består af DNA hvilket betyder, at de er meget stabile i miljøet.

En ny udgave af Porcint circovirus type er påvist hos grise i en række lande. Det nye virus har fået navnet Porcint circovirus type 3, men det er meget forskelligt fra dets berygtede slægtning - Porcint circovirus type 2 (PCV2) - idet de to virus kun har 50 % lighed på genom niveau. PCV3 virus påvist i USA, Asien og Europa har til gengæld meget høj grad af lighed (> 98 %). 

PCV3 opdages ikke ved de laboratoriemetoder, der pt. anvendes i Danmark, men sammen med DTU Veterinærinstituttet har SEGES Svineproduktion set nærmere på de typer af circovirus, der kan isoleres i Danmark. I første omgang er der undersøgt arkiveret materiale fra danske grise og søer, og de foreløbige resultater bekræfter, at PCV3 findes i Danmark hos både søer og grise og i et omfang som rapporteret fra udlandet. 

Vores nuværende viden om PCV3 begrænser sig til, at vi kan konstatere, at:

  1. det findes i flere lande globalt
  2. det er ret udbredt i populationerne og indenfor de smittede besætninger
  3. det er meget forskelligt fra PCV2
  4. virus fra USA, Asien og Europa er bemærkelsesmæssige ens
  5. virus er ikke helt nyt da det er påvist i prøver fra 2014 i Polen
  6. virus er ikke entydigt sat i forbindelse med specifikke sygdomme, måske med undtagelse af PDNS hvor virus blev påvist i store mængder i læsionerne. 

Eksisterende vacciner, herunder PCV2 vacciner, beskytter formodentligt slet ikke mod PCV3, og der findes ingen metoder til behandling af smittede dyr. Smittevejene er ukendte, men virus er meget stabilt i miljøet. 


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Lars Erik Larsen, Charlotte Sonne Kristensen

Udgivet: 31. juli 2017

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Sundhed/Veterinært