25. august 2017

Notat Nr. 1724

Produktionsøkonomi svin 2017

2016 bød på forbedret indtjening for de danske svineproducenter og særligt for smågriseproducenterne. Udviklingen skyldes højere salgspriser, let faldende omkostninger generelt og forbedret effektivitet. De økonomiske resultater gennemgås i Produktionsøkonomi Svin 2017.

I Produktionsøkonomi Svin 2017 præsenteres de resultater fra 2016, som har betydning for økonomien hos de danske slagtesvine- og smågriseproducenter samt integrerede svinebedrifter.

De økonomiske analyser er lavet på baggrund af årsrapporter, der er indberettet til regnskabsdatabasen. Desuden er E-kontroller blevet anvendt til analyse af svinebedrifternes produktivitet.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Nikolaj Kleis Nielsen

Udgivet: 25. august 2017

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin, Integreret produktion

Fagområde: Produktionsøkonomi