26. april 2018

Notat Nr. 1809

Grund for beregning af tillæg for frilandssmågrise - april 2018

Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter Frilandskonceptet og er gældende fra uge 18, 2018.

Dette notat er en opdatering af Notat nr. 1736 (2017). Der er indlagt en omkostning til lokalbedøvelse i forbindelse med kastration af pattegrise på 3,79 kr./hangris svarende til 1,9 kr./fravænnet gris ved Frilandsproduktion. Smågriseprisen stiger ved 30 kg med cirka 1 kr./smågris som følge af nyt grundlag. Der er en ny tillægstabel for Frilandssmågrise, gældende fra uge 18, 2018 som funktion af deres smågrisesalgsvægt og hvad det aktuelle tillæg i højeste vægtklasse for slagtesvineproducenten er. Tillægstabellen findes i Appendiks.

Den beregnede Smågrisenotering for Frilandssmågrise beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis smågrise- og slagtesvineproducenten. Indtægterne kommer ved salg af slagtesvin og søer baseret på Friland A/S'-noteringer. Omkostningerne består af styk-, kontante kapacitets- og finansieringsomkostninger. På baggrund af omkostningerne til at producere en 9 kg’s smågris, en 30 kg’s smågris og et slagtesvin fra 30 kg til slagtning, for grise produceret efter Frilandskonceptet, og tilsvarende for traditionel svineproduktion, beregnes et tillæg til Frilandsgrisen ud fra forskellen i omkostninger. Forskellen anvendes som forholdstal til at fordele tillægget for Frilandsgrise, som udbetales af Friland A/S.

Kontrakter, der indgås mellem køber og sælger, bør omfatte, hvilken eller hvilke noteringer samt hvilket grundlag et kvalitetstillæg eller fradrag til basisnoteringen smågriseprisen skal beregnes ud fra. Ligeledes skal parterne selv forholde sig til prisen på ukurante grise som fx halvorner, grise med brok, samt grise der i størrelse afviger fra det aftalte. Det bør ligeledes være aftalt, hvordan køber og sælger skal forholde sig i tilfælde af tab som følge af Salmonella i so- og/eller slagtesvinebesætningen.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 26. april 2018

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi, Driftsøkonomi