11. december 2018

Notat Nr. 1833

Baggrund for fastholdelse og anvendelse af aminosyrenormer til diegivende søer

Normudvalget har på baggrund af en afsluttet afprøvning og vurdering af tidligere gennemført afprøvning valgt at fastholde alle normer for aminosyrer og protein til diegivende søer for at sikre grundlaget for maksimal kuldtilvækst.

Normudvalget har valgt at fastholde normerne for alle aminosyrer og protein til diegivende søer. Det sker på baggrund af et gennemført forsøg med stigende tildeling af lysin i intervallet 5,4-10,0 g fordøjeligt lysin pr. FEso. Indholdet af øvrige aminosyrer var konstant og tæt på de gældende normer for de fleste aminosyrer, dog var indholdet af tre aminosyrer marginalt under normen. Valin lå på 98 % af normen, methionin og methion+cystin på 96 % af normen, mens treonin kun udgjorde 94 % af normen.

I afprøvningen var der positiv effekt af lysin på kuldtilvækst, og maksimal kuldtilvækst blev opnået ved 7,4-7,9 g fordøjeligt lysin pr. FEso, afhængigt af om der blev brugt en broken-line eller en kurvelineær model til at estimere toppunktet. Det svarede til, at lysin udgjorde 96-103 % af normen i toppunktet.

Den aminosyreprofil, der blev opnået i toppunktet for kuldtilvækst, var stort set lig med den nuværende aminosyreprofil i gældende norm, og da det optimale forhold mellem lysin og øvrige aminosyrer var stort set ens i de to forsøg, blev denne aminosyreprofil dermed bekræftet, og samtidig konstateredes det, at lysin ikke var mere begrænsende end de øvrige aminosyrer. Derfor har Normudvalget valgt at fastholde normerne for alle aminosyrer og protein til diegivende søer. 


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Thomas Sønderby Bruun, Camilla Kaae Højgaard, Per Tybirk

Udgivet: 11. december 2018

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Ernæring