13. december 2018

Notat Nr. 1836

Grundlag for beregning af tillæg for frilandssmågrise - december 2018

Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter Frilandskonceptet og er gældende fra uge 51, 2018.

Dette notat er en opdatering af Notat nr. 1826 [1]. Resttillægget fra Friland A/S er ændret, idet det er steget fra 0,3 kr./kg til 0,8 kr./kg. Resttillægget forudsætter, at grisen har fået et Frilandsgrisetillæg, og ganges igennem med den samlede godkendelsesprocent for bedste og laveste vægtklasse. Alle producenter skal fra 1. januar 2019 lokalbedøve smågrisene, derfor er tabel 8 genberegnet.

Tillægstabellen er ændret og findes i Appendiks. Ved et tillæg i bedste vægtklasse på 4,9 kr./kg betyder det nye grundlag i uge 51, 2018, at smågriseprisen ved 30 kg stiger med 18 kr./gris fra 198 kr./gris til 216 kr./gris.

Den beregnede Smågrisenotering for Frilandssmågrise beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis smågrise- og slagtesvineproducenten. Indtægterne kommer ved salg af slagtesvin og søer baseret på Friland A/S'-noteringer. Omkostningerne består af styk-, kontante kapacitets- og finansieringsomkostninger. På baggrund af omkostningerne til at producere en 9 kg’s smågris, en 30 kg’s smågris og et slagtesvin fra 30 kg til slagtning for grise produceret efter Frilandskonceptet, og tilsvarende for konventionel svineproduktion beregnes et tillæg til Frilandsgrisen ud fra forskellen i omkostninger. Forskellen anvendes som forholdstal til at fordele tillægget for Frilandsgrise, som udbetales af Friland A/S.

Kontrakter, der indgås mellem køber og sælger, bør omfatte, hvilken eller hvilke noteringer samt hvilket grundlag et kvalitetstillæg eller fradrag til basisnoteringen smågriseprisen skal beregnes ud fra. Ligeledes skal parterne selv forholde sig til prisen på ukurante grise som fx halvorner, grise med brok, samt grise der i størrelse afviger fra det aftalte. Det bør ligeledes være aftalt, hvordan køber og sælger skal forholde sig i tilfælde af tab som følge af Salmonella i so- og/eller slagtesvinebesætningen.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 13. december 2018

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi, Driftsøkonomi