20. december 2018

Notat Nr. 1841

Pattegrises brug af hule

Konklusion

Grise foretrækker at ligge ved soen de første døgn, og først dag 3 efter faring benytter ca. halvdelen af grisene hulen. For at reducere risikoen for at pattegrisene dør i løbet af de første tre til fire døgn efter fødslen, vil det være optimalt at få grisene ind i hulen, hvor grisene får varme og samtidig er væk fra soen. Desuden vil en tidlig brug af en opvarmet hule sikre grisene et optimalt nærmiljø (varme). Samtidig vil det give god mulighed for at sikre en optimal temperatur for soen (lavere).

Nyfødte pattegrise vil helst ligge ved soen det første døgn. Der er ikke en entydig gevinst af at træne grisene i brug af hulen. Grise tiltrækkes til hulen, hvis der er en anden gris, der lugter af soen, og der er varme og bløde overflader.

Et litteraturstudie viser, at det kan være en udfordring at få pattegrise til at benytte hulen i farestien tidligt efter fødslen. Grisene foretrækker at ligge ved soen de første døgn, og først dag 3 efter faring benytter ca. halvdelen af grisene hulen. For at reducere risikoen for at pattegrisene dør i løbet af de første tre til fire døgn efter fødslen, vil det være optimalt at få grisene ind i hulen, hvor grisene får varme og samtidig er væk fra soen. Desuden vil en tidlig brug af en opvarmet hule sikre grisene et optimalt nærmiljø (varme). Samtidig vil det give god mulighed for at sikre en optimal temperatur for soen (lavere). 

Pattegrise har således en meget stor præference for at ligge ved soen det første døgn. Dette uanset temperaturen i soens nærmiljø. Gulvvarmen i soens område er derfor vigtigt for, at pattegrisene kan opretholde kropstemperaturen efter fødsel. Hvis der er gulvvarme i soens område af stien, søger pattegrisene ikke nødvendigvis hulen, og risikoen for at blive klemt øges. Varme omkring soen skal således begrænses til selve faringen.

Forsøg har vist, at der ikke er entydig gevinst af at træne grisene i brug af hulen. Desuden er det uklart hvad lys i hulen betyder. Derimod tiltrækkes grise til hulen hvis:  

  • Der er en anden gris i hulen
  • Der lugter af sekreter fra soens hud (ikke lugt fra urin, fostervæske eller mælk)
  • Når der er so- og griselyde
  • Der er bløde overflader

Formålet med dette litteraturstudie var således at vurdere, om der er forhold omkring management og stiudformning, som kan påvirke pattegrisenes brug af hule i de første levedøgn. 

Kommende afprøvningsaktiviteter ved SEGES Svineproduktion vil tage udgangspunkt i ovenstående viden for at sikre, at pattegrise søger hulen tidligt efter faring, og dermed øger pattegriseoverlevelsen.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Lisbeth Ulrich Hansen

Udgivet: 20. december 2018

Dyregruppe: Pattegrise

Fagområde: Management, Stalde og Produktionssystemer