20. februar 2019

Nr. 1904

Pilottest: Varmelamper og forskellige underlag i pattegrisehulen

Konklusion

Varmefordelingen i pattegrisehulen afhænger blandt andet af, hvilket underlag, pattegrisene ligger på. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at filttæpper og gummimåtter i hulen opnår en ønsket overfladetemperatur på 10-20 minutter, mens det tager omkring 2 timer at opnå en konstant overfladetemperatur på en tør betonflise. En gris, som ligger på opvarmet beton, optager varme fra både beton og fra varmelampen, mens en gris på en gummimåtte kun opvarmes fra varmelampen, og derfor er meget afhængig af den rette temperatur fra lampen.

Et laboratoriestudie med forskellige underlag (gummimåtte/betonflise/filttæppe) og forskellige varmepærer (100/150 W) viste, at varmen er meget centreret under varmelampen på gummimåtten og filt-/malertæppet, mens varmen fordeler sig bedre på betonflisen. Studiet var et forstudie til videreudvikling af varme i pattegrisehuler.

Hvis overfladen var tør, så opnåede gummimåtten og filt-/malertæppet deres maksimale overfladetemperatur efter ti til 20 minutter, mens det tog ca. to timer at opnå en konstant overfladetemperatur på en tør betonflise. Det skyldes, at det kun er overfladen af gummimåtten, som varmes op, og at gummimateriale ikke har en ret høj varmeledningskapacitet. Så én ting er den målte temperatur, en anden ting er, hvordan grisen føler varmen. En gris, som ligger på opvarmet beton, vil optage varme fra både beton og fra varmelampen, mens en gris på en gummimåtte kun opvarmes fra varmelampen, og derfor er meget afhængig af den rette temperatur fra lampen.

I et laboratoriestudie, blev forskellige underlag (gummimåtte/betonflise/filttæppe) og forskellige varmepærer (100/150 W) undersøgt i relation til, hvilke overfladetemperaturer der kunne opnås. Opvarmning og maksimumtemperatur blev målt de første halvanden til to timer efter at lamperne blev tændt. Herefter blev lamperne slukket, og afkølingen fulgt de næste to timer. Overfladetemperatur samt rumtemperatur og luftfugtighed blev registreret hvert femte minut i hver af otte testrunder. 

De forskellige test skulle undersøge, hvornår en konstant overfladetemperatur kan opnås med en 100 eller 150 W varmepære, samt hvilken betydning tørt/vådt underlag havde på overfladetemperaturen. Herudover blev effekten af forskellige afstande til gulvet undersøgt.

Fugtigt underlag har indflydelse på overfladetemperaturen på alle underlag (gummimåtte, betonflise og filt-/malertæppe). Under testen blev betonfliserne udtørret undervejs, mens gummimåtten forblev fugtig under hele testen (to en halv time) indtil væsken blev tørret af. 

Resultaterne med forskellige lampehøjder viste uden overraskelse, at jo lavere lampehøjde desto højere overfladetemperatur, hvilket også skyldes, at det var et mindre område, som skulle opvarmes i takt med lavere lampehøjde. I praksis skal de 50 cm på lampehøjden overholdes for at reducere risikoen for brand.

Hvis der, ved placering af lampe i 50 cm højde, skal opnås en overfladetemperatur på 34 til 36 °C i pattegrisehulen de første nul til fire dage efter faring uden ekstra varme fra gulvvarme, så skal der anvendes en 150 W pære, uanset om gulvet er af beton eller der ligger en gummi- eller filtmåtte i hulen.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Malene Jørgensen, Dorthe Poulsgård Frandsen, Lisbeth Ulrich Hansen, Flemming Thorup

Udgivet: 20. februar 2019

Dyregruppe: Pattegrise

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer