10. april 2019

Notat Nr. 1908

Tillæg til smågriseprisen ved produktion af grise opdrætte uden antibiotika (OUA)

Den 8. april 2019 ændrede Danish Crown OUA-tillægget fra 1,20 kr. til 1,40 pr. kg. Derudover gives der et tillæg på 10 øre pr. kg i vægtintervallet 85-109,5 kg. I gennemsnit regnes der med et tillæg på 1,45 kr. pr. kg. Tillægget pr. 30 kg’s OUA-smågris er beregnet til 90,66 kr. ved et gennemsnitligt tillæg på 1,45 kr. pr. kg slagtekrop og 86 kg slagtevægt.

OUA-tillæg til smågriseprisen ved et OUA-tillæg på 1,45 kr. pr. kg slagtekrop.

Smågrisevægt, kg Tillæg, kr. Smågrisevægt, kg Tillæg, kr.
6 45,55 21 82,09
7 45,55 22 83,17
8 51,86 23 84,26
9 57,28 24 85,34
10 61,79 25 86,42
11 65,40 26 87,50
12 68,56 27 88,59
13 71,26 28 89,67
14 73,52 29 90,66
15 75,32 30 90,66
16 76,68 31 90,66
17 77,76 32 90,66
18 78,84 33 90,66
19 79,92 34 90,66
20 81,01 35 90,66

Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Finn K. Udesen

Udgivet: 10. april 2019

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Produktionsøkonomi