12. december 2019

Notat Nr. 1930

Grundlag for beregning af tillæg for frilandsgrise - december 2019

Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter Frilandskonceptet og er gældende fra uge 51, 2019.

Dette notat er en opdatering af Notat nr. 1924 [1] og er baseret på nyt resttillæg Friland for regnskabsåret 2018/2019, som blev på 1,00 kr./kg. 78,1 % af grisene får dette resttillæg.

Tillægstabellen er ændret og findes i Appendiks. 

Den beregnede Smågrisenotering for Frilandssmågrise beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis smågrise- og slagtesvineproducenten. Indtægterne kommer ved salg af slagtesvin og søer baseret på Friland A/S'-noteringer. Omkostningerne består af styk-, kontante kapacitets- og finansieringsomkostninger. På baggrund af omkostningerne til at producere en 9 kg’s smågris, en 30 kg’s smågris og et slagtesvin fra 30 kg til slagtning for grise produceret efter Frilandskonceptet, og tilsvarende for konventionel svineproduktion beregnes et tillæg til Frilandsgrisen ud fra forskellen i omkostninger. Forskellen anvendes som forholdstal til at fordele tillægget for Frilandsgrise, som udbetales af Friland A/S.

Kontrakter, der indgås mellem køber og sælger, bør omfatte, hvilken eller hvilke noteringer samt hvilket grundlag et kvalitetstillæg eller fradrag til basisnoteringen smågriseprisen skal beregnes ud fra. Ligeledes skal parterne selv forholde sig til prisen på ukurante grise, som fx halvorner, grise med brok, samt grise der i størrelse afviger fra det aftalte. Det bør ligeledes være aftalt, hvordan køber og sælger skal forholde sig i tilfælde af tab som følge af Salmonella i so- og/eller slagtesvinebesætningen.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 12. december 2019

Dyregruppe: Frilandsgrise

Fagområde: Produktionsøkonomi