30. december 2019

Notat Nr. 1931

Produktionsøkonomi svin 2019

Notatet præsenterer de økonomiske resultater for smågrise-, og slagtegriseproducenter samt integrerede bedrifter i 2018. Derudover er der en oversigt over økonomien og strukturudviklingen i den danske produktion af grise gennem de seneste 10 år. Dette notat erstatter pjecen Produktionsøkonomi Svin.

Dette notat belyser de økonomiske resultater hos smågrise-, og slagtegriseproducenter samt på integrerede bedrifter. For hver af de tre driftsgrene vises de økonomiske resultater og udvalgte nøgletal over den seneste 5-årige periode samt opdelt efter besætningsstørrelse. Derudover ses der på udviklingen i investeringer og likviditet.

For bedrifter med smågrise og slagtegrise er der yderligere lavet driftsgrensopgørelser på baggrund af data fra Business Check, opdelt efter besætningsstørrelsen. Der er vist økonomiske resultater for produktionen af 7 kg’s grise samt bedrifter med produktion af slagtegrise i FRATS. Udvalgte resultater fra p-rapporterne i soholdet og hos slagtegriseproducenterne er vist over en 5-årig periode, hvor der for 2018 er foretaget yderligere inddeling af de 25 % bedste og dårligste bedrifter. Opdelingen er foretaget på baggrund af antal fravænnede grise pr. årsso i soholdet samt efter årlig produktionsværdi pr. stiplads i slagtegriseproduktionen.

Til sidst er der en oversigt over den strukturelle og økonomiske udvikling i den danske produktion af grise gennem de seneste 10 år.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Sisse Villumsen Schlægelberger

Udgivet: 30. december 2019

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Produktionsøkonomi