13. februar 2020

Notat Nr. 2005

Opklaring af PRRS-udbrud på en PRRS-negativ ornestation i 2019

En ny PRRS1-variant, opstået ved rekombination mellem PRRS-vaccinerne Unistrain®PRRS og Suvaxyn PRRS MLV, smittede den PRRS-negative ornestationen ved Horsens i sommeren 2019, sandsynligvis fra en nabobesætning.

En PRRS-negativ ornestation i Horsens blev i sommeren 2019 smittet med PRRS1. Det efterfølgende opklaringsarbejde viste, at en hidtil ukendt PRRS1-variant var kommet ind på ornestationen og havde smittet besætningens grise. Denne nye PRRS1-variant var en blanding (rekombinant) mellem de to PRRS stammer, der er i vaccinerne Unistrain®PRRS og Suvaxyn PRRS MLV.

Denne nye PRRS1-variant blev ligeledes fundet retrospektivt i en besætning ca. 6 km væk fra ornestationen, hvor begge vacciner havde været i brug. 

Det er derfor overvejende sandsynligt, at den nye rekombinante PRRS1-variant opstod i nabobesætningen. Hvordan denne nye PRRS1-variant blev introduceret på ornestationen, vides ikke. PRRS er dog kendt for at kunne spredes via luften. 


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Charlotte Sonne Kristensen, Lise Kirstine Kvisgaard, Pia Ryt-Hansen, Kasper Pedersen, Lars Erik Larsen

Udgivet: 13. februar 2020

Dyregruppe: Søer, Pattegrise, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Veterinært