17. marts 2020

Notat Nr. 2007

Tillæg til smågriseprisen ved produktion af grise opdrættet uden antibiotika

Danish Crowns aktuelle OUA-tillæg er 1,40 kr. pr. kg. I tabel 1 vises det beregnede tillæg pr. OUA-gris. Tillægget er beregnet ud fra en gennemsnitlig slagtevægt på 88 kg, en forventet godkendelse på 92 % af indkøbte 30 kg’s grise, og en forventet godkendelse på 81 %, hvis grisene indkøbes ved 7 kg.
Tabel 1. OUA-tillæg til smågriseprisen ved et OUA-tillæg på 1,40 kr. pr. kg slagtekrop, 88 kg slagtevægt
Smågrisevægt, kg Tillæg pr. gris, kr. Smågrisevægt, kg Tillæg pr. gris, kr.
6 42,90 21 78,97
7 42,90 22 79,83
8 47,20 23 80,69
9 51,06 24 81,55
10 54,92 25 82,40
11 58,79 26 83,26
12 62,22 27 84,12
13 65,23 28 84,98
14 67,81 29 85,84
15 69,95 30 85,84
16 72,10 31 85,84
17 73,82 32 85,84
18 75,53 33 85,84
19 76,82 34 85,84
20 78,11 35 85,84

Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Finn K. Udesen

Udgivet: 17. marts 2020

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Produktionsøkonomi