8. oktober 2020

Notat Nr. 2026

Næringsindhold i korn fra høsten 2020

Resultaterne fra byg, hvede, rug, havre og triticale viser følgende i forhold til høsten 2019: Protein er faldet (bortset fra hvede). Energi er steget. Fosfor er steget hos rug og faldet i vinterbyg, havre og triticale.

Analyseresultaterne af årets kornanalyser viser i forhold til sidste år en tør høst for de fleste kornarter, og sammenlignet ved aktuel vandprocent kan det sammenfattes til: 

  1. Protein: Et fald – bortset fra hvede. 
  2. Energi: En stigning.
  3. Fosfor: En stigning hos rug og et fald hos vinterbyg, havre og triticale.

Uddrag af resultaterne ses i Tabel A for almindeligt korn og i Tabel B for økologisk dyrket korn. 

Tabel A. Resultater fra høst 2020 ved aktuel vandprocent sat i forhold til høst 2019

Høst 2020

Vinterbyg

Vårbyg

Hvede

Rug

Havre

Triticale

 

2020

ift. '19

2020

ift. '19

2020

ift. '19

2020

ift. '19

2020

ift. '19

2020

ift. '19

Vand, pct.

14,8

-0,2

13,3

-1,7

13,9

-1,1

13,7

-1,3

14,5

-0,5

14,5

-0,5

Protein, pct.

9,1

-0,6

8,8

-0,5

9,6

0,1

7,6

-0,3

9,1

-0,6

10,0

-0,3

FEsv pr. 100 kg

102,1

0,7

109,6

4,5

117,9

3,1

113,5

4,5

88,5

3,7

113,7

1,9

FEso pr. 100 kg

102,7

0,8

109,1

4,1

115,9

3,0

112,7

4,3

91,4

3,2

112,2

1,7

Fosfor, g/kg

2,7

-0,1

2,9

-

2,6

-

2,6

0,2

2,8

-0,1

2,9

-0,1

Antal analyser1

17

 

30

 

29

 

15

 

7

 

7

 

1 Der analyseres det halve antal prøver til bestemmelse af energikoncentration.

Da vandindholdet i de samleprøver af korn, vi har modtaget i år, stort set alle er under 15 procent, har vi valgt at præsentere gennemsnitstallene på basis af den aktuelle gennemsnitlige vandprocent (som bliver tabelværdierne for dette års høst) i stedet for det sædvanlige vandindhold på 15 procent. Sammenligningen med sidste år sker derfor med den aktuelle vandprocent for dette års korn i forhold til sidste års tal baseret på 15 procent vand. Dette er præsenteret i Appendiks 1. Begrundelsen er, at kornet formodentlig indgår i foderoptimeringerne med værdier svarende til den aktuelle vandprocent. I Appendiks 2 er resultaterne omregnet til 15 procent vand. I Appendiks 3 ses kornarternes tre års gennemsnit.

Tabel B. Økologisk korn. Resultater 2020 ved aktuel vandpct. sat i forhold til alm. korn fra høst 20191 Der analyseres det halve antal prøver til bestemmelse af 1 Der analyseres det halve antal prøver til bestemmelse af energikoncentration.

Høst 2020

Vinterbyg

Vårbyg

Hvede

Rug

Havre

 

2020

ift. '19

2020

ift. '19

2020

ift. '19

2020

ift. '19

2020

ift. '19

Vand, pct.

13,5

-1,5

14,6

-0,4

12,5

-

13,5

-

14,0

-

Protein, pct.

8,5

-1,2

7,9

-1,4

8,5

-1,0

6,5

-1,4

8,0

-1,7

FEsv pr. 100 kg

107,4

6,0

106,6

1,5

120,8

6,0

114,6

5,6

87,9

3,1

FEso pr. 100 kg

107,3

5,4

106,5

1,5

118,5

5,6

113,7

5,3

91,1

2,9

Fosfor, g/kg

3,0

0,2

2,9

-

2,7

0,1

2,8

0,4

2,8

-0,1

Antal analyser

2

 

6

 

2

 

6

 

2

 

Forventet antal analyser

2

 

6

 

2

 

6

 

2

 

1 Der analyseres det halve antal prøver til bestemmelse af energikoncentration.

Resultaterne er korrigeret i forhold til kornreferenceprøverne, der er analyseret samtidigt med årets kornprøver til sikring mod eventuelle niveauskred på laboratoriet fra det ene år til det næste. 

Figur 1 viser udviklingen i råproteinkoncentration for byg og hvede siden 1988.

Figur 1. Udvikling i analyseret råprotein (% i varen, ved 15 % vand) i hvede, vårbyg og vinterbyg fra 1988 til 2020

Indsamlingen af kornprøverne foregik i samarbejde med otte forskellige foderstoffirmaer.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Niels Morten Sloth, Jesper Poulsen

Udgivet: 8. oktober 2020

Fagområde: Ernæring