6. januar 2021

Notat Nr. 2101

Kontrol af sædkoncentration i sæddoser fra Danbred KS-stationer - november 2020

Både Ornestationen Mors og Hatting KS er udfordret med kontinuert at tilsætte tilstrækkeligt med motile sædceller i sæddoser med navnesæd og produktionssæd, som er angivet i gældende Regler for DanBred KS-stationer.

Der indsamles løbende sæddoser i danske avls-, opformering- og produktionsbesætninger - uden KS-selskabernes viden - for at kontrollere, om gældende Regler for DanBred KS-stationer bliver  overholdt. Derudover indsender KS-selskaberne hver uge et bredt udsnit af sæddoser fra deres produktion til en almindelig kvalitetskontrol.

I Regler for DanBred KS-stationer står, at indholdet i navnesæd skal være mere end 2,1 mia. motile sædceller og indholdet i produktionssæd skal være mere end 1,75 mia. motile sædceller, for at sæddoserne er godkendt.

Blandt de indsamlede sæddoser hos svineproducenterne det seneste år viser analyserne for Hatting KS, at 92,8 % af sæddoserne med navnesæd og 94,3 % af sæddoser med produktionssæd er godkendt. For Ornestationen Mors er 89,2 % af sæddoserne med navnesæd og 87,5 % af sæddoser med produktionssæd godkendt.

Regler for DanBred KS-stationer angiver, at 95 % af sæddoserne skal godkendes, så i gennemsnit over et år ligger begge KS-selskaber lige under denne grænse.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Gunner Sørensen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 6. januar 2021

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Reproduktion