5. februar 2021

Notat Nr. 2103

Brancheanalyse for produktivitet i udsnit af DanBred-besætninger - 2018

Brancheanalysen viste høj produktivitet i DanBred-besætninger og eksempler på meget høj produktivitet blandt top-5 besætninger i hver dyregruppe.
En brancheanalyse af DanBred-besætninger viste, at produktiviteten i DanBred-besætninger var på niveau med Landsgennemsnittet for produktivitet [1]. Estimaterne for produktivitet var dog behæftet med usikkerhed, da antallet af besætninger var lavt. Til trods for det lave antal besætninger viste top-5 meget høj produktivitet inklusive et eksempel på en sobesætning med gennemsnitligt mere end 40 grise pr. årsso i produktivitet for et helt år.

Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Claus Hansen

Udgivet: 5. februar 2021

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Reproduktion