8. februar 2021

Nr. 2104

PRRS overlever dårligt i gylle

Risikoen for smitte med PRRSV gennem gylle vurderes at være lav. Infektiøse koncentrationer af PRRSV overlever i kortere tidsperioder i gylle afhængig af omgivelsernes pH og temperatur.

Hurtig inaktivering af frit PRRSV, i relation til den koncentration af PRRSV, som er nødvendig for at smitte en gris, gør, at risikoen for smitte via gylle vurderes at være lav. 

Infektiøse koncentrationer af PRRSV overlever i gylle kun i kortere tidsperioder, helt afhængig af omgivelsernes pH og temperatur. Ved lave temperaturer eller i frostgrader har PRRSV en lang halveringstid på op til flere måneder og i varme perioder inaktiveres det hurtigt. 

Da gylle oftest dels vil være opsamlet over en længere tidsperiode og dels vil være betydeligt fortyndet, anses det for mindre sandsynligt, at der udbringes infektiøse koncentrationer af PRRSV på markerne. 

Forsuring af gyllen ned til pH 5,5 inden udbringelse kan anvendes til at nedbringe risikoen for udlægning af smitsomt PRRSV. 

I forbindelse med saneringer for PRRSV er det vigtigt, at alle retningslinjer for håndtering af gylle overholdes. En opsummering af den indtil nu beskrevne viden om stabiliteten af PRRSV under forskellige miljøforhold samt eksempler på påvisning af PRRSV i gylle/fæces ligger til grund for denne vurdering.


Forfatter: Kasper Pedersen, Charlotte Sonne Kristensen, Bjørn Lorenzen

Udgivet: 8. februar 2021

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin