13. oktober 2021

Notat Nr. 2123

Grundlag for den beregnede notering for økologiske smågrise - oktober 2021

Grundlaget beskriver forudsætningerne for den økologiske smågrisenotering fra uge 42, 2021.

Udvalget har besluttet, at ny basisvægt for en fravænnet økologisk gris er 16 kg, en stigning på 2 kg i forhold til tidligere. Beslutningen er taget ud fra de sidste effektivitetskontroller fra økologiske griseproducenter, som dette grundlag er baseret på, og ud fra hvad flere smågrisekøbere, som køber grise direkte fra faremark, har i smågrisekøbsvægt. Det bemærkes, at der er større forskel i fravænningsvægt blandt økologiske besætninger end indenfor konventionel griseproduktion.

Den beregnede Notering for Økologiske Smågrise beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis små- og slagtegriseproducenten. Indtægterne kommer ved salg af slagtegrise og søer, baseret på Friland A/S'-noteringer. Omkostningerne består af styk-, kontante kapacitets- og finansieringsomkostninger. Ud fra de samlede indtægter og udgifter kommer der et resultat på bundlinjen, som fordeles mellem små- og slagtegriseproducenten. Det er renter og afskrivninger ved at producere henholdsvis en smågris og et slagtegrise, der anvendes til at fordele under- og overskud mellem små- og slagtegriseproducenten. Baggrunden for dette princip er, at små- og slagtegriseproducenten skal have samme afkast af den investerede kapital i produktionsapparatet.

Den beregnede Notering for Økologiske Smågrise beregnes ud fra Danish Crowns almindelige notering for slagtegrise plus Friland A/S’-tillæg for økologiske grise. Noteringen fastsættes altid på baggrund af den senest offentliggjorte slagtegrisenotering tillagt de forskellige økologiske tillæg. Hvis slagtegrisenoteringen suspenderes, offentliggøres Den beregnede Notering således uændret ugentligt, indtil en ny slagtegrisenotering foreligger.

Kontrakter, der indgås mellem køber og sælger, bør omfatte, hvilken eller hvilke noteringer samt hvilket grundlag et kvalitetstillæg eller fradrag til basisnoteringen smågriseprisen skal beregnes ud fra. Ligeledes skal parterne selv forholde sig til prisen på ukurante grise som fx halvorner, grise med brok, samt grise der i størrelse afviger fra det aftalte. Det bør ligeledes være aftalt, hvordan køber og sælger skal forholde sig i tilfælde af tab som følge af Salmonella i slagtegrise- og/eller sobesætningen. Eventuel vaccination af vækstdyr bør aftales mellem køber og sælger.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 13. oktober 2021

Dyregruppe: Økologiske smågrise og slagtesvin

Fagområde: Økologisk produktion, Produktionsøkonomi