23. november 2021

Notat Nr. 2128

Miljøledelse som rådgivningsværktøj

Miljøledelse er en metode til at prioritere, hvor det giver mest mening at klima- og miljøoptimere i et produktionsanlæg inklusive et grundkrav om løbende at forbedre miljøforholdene. Det er ikke kun til gavn for miljøet og det omgivende samfund, men som hovedregel også godt for bundlinjen.

Miljøledelse er en metode til at prioritere, hvor det giver mest mening at klima- og miljøoptimere i et produktionsanlæg.

I PORK 4.0-projektet er der udviklet et beregningsværktøj, som på grundlag af PEF-metoden (Product Environmental Footprint) kan beregne grisens klima- og miljøpåvirkning ud fra bedriftens egne produktionsdata.

Perspektivet er på sigt at udvikle et IT-beslutnings- og miljøledelsesværktøj, som på grundlag af egne klima- og miljødata fra fx Pork-beregningsværktøjet kan kvantificere og præsentere en bedrifts klima- og miljøaftryk. Systemet skal kunne vise effekten af mulige forbedringer på både klima, miljø og bundlinje, så landmanden får et overblik over, hvor det er mest fornuftigt at klima- og miljøoptimere sin produktion. Det kan både omfatte ændret driftspraksis, reduceret forbrug af ressourcer, investering i teknologi mm.

Det gør, at den enkelte landmand som hovedregel både kan opnå en økonomisk gevinst, blive bevidst om sin virksomheds miljøprofil og på det grundlag kan præsentere positive bæredygtigheds-signalværdier til kunder og det omgivende samfund.

Dette notat beskriver muligheder og perspektiver for at udvikle et IT-beslutnings- og miljøledelsesværktøj til løbende at klima- og miljøoptimere på den enkelte landbrugsbedrift.

GUDP har støttet ”PORK 4.0”, som er gennemført i et samarbejde mellem Aahus Universitet, Danish Crown og SEGES Gris.


Institution: SEGES Gris

Forfatter: Bent Ib Hansen

Udgivet: 23. november 2021

Dyregruppe: Slagtesvin, Smågrise, Søer

Fagområde: Klima og miljø, Management