23. november 2021

Nr. 2129

Rererencenormtal fra griseproduktion

Konklusion

Anbefalingen er:

Dette notat samler viden om emission af ammoniak og metan fra griseproduktion samt referencenormtal for ressource- og energiforbrug til brug i situationer, hvor grundlag i egne data ikke er tilstrækkeligt til beregning af klima- og miljømæssige fodaftryk.

Dansk griseproduktion og kødindustri møder stigende krav fra kunder og myndigheder om dokumentation af bæredygtighed, klimabelastning mv. 

EU-Kommissionen har siden 2013 arbejdet for at harmonisere metoderne til at beregne et produkts klima- og miljømæssige fodaftryk i et livscyklusperspektiv (Product Environmental Footprint = PEF).

I PORK 4.0-projektet er udviklet et PEF-beregningsværktøj, som på grundlag af egne data fra den enkelte grisebedrift kan beregne grisekødets klima- og miljømæssige fodaftryk. 

Dette notat samler viden om emission af ammoniak og metan fra griseproduktion samt referencenormtal for ressource- og energiforbrug, som kan anvendes, når grundlag i egne data ikke er tilstrækkeligt ved beregning af klima- og miljømæssige fodaftryk. Desuden beskrives reduktionseffekt af ammoniak og lugt for en række anerkendte miljøteknologier fra Miljøstyrelsens teknologiliste. 

GUDP har støttet ”PORK 4.0”, som er et samarbejdsprojekt mellem Aahus Universitet, Danish Crown og SEGES Gris.


Institution: SEGES Gris, SEGES, Center for Klima & Bæredygtighed

Forfatter: Bent Ib Hansen, Finn K. Udesen

Udgivet: 23. november 2021

Dyregruppe: Slagtesvin, Smågrise, Søer

Fagområde: Klima og miljø, Management