30. december 2021

Notat Nr. 2137

Product Environmental footprint Databasens opbygning og datafangst

Danish Crown har i forbindelse med Pork 4.0-projektet opbygget et datacenter. Datacenteret skal gøre det nemmere og hurtigere at tilgå data til at lave analyser fx til livcyklusvurderinger. Data skal være verificeret og der skal være mulighed for at opskalere i fremtiden. Desuden er der i samarbejde med SEGES Gris gennemført dataleverancetest ind til Pork beregningsmotor og tilbagelevering af klimaaftryk på dansk gris i kilo levendevægt.
Danish Crowns IT-afdeling har udviklet en database, som har til formål at lagre verificeret data til videre analysearbejde. Datacenteret dækker landmandens data, indtransport samt slagteri. Der er forsøgt at indsamle data automatisk og lagre i datacenteret.  

Institution: Danish Crown

Forfatter: Selma Al-Zohairi

Udgivet: 30. december 2021

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Klima