31. december 2021

Notat Nr. 2141

Brancheanalyse for produktivitet i besætninger under opdrættet uden antibiotika – 2020

Brancheanalysen for OUA-besætninger i Danmark viste en produktivitet på niveau med en gennemsnitlig dansk besætning.

Brancheanalysen viste, at produktiviteten i OUA-besætninger var på niveau med ”Landsgennemsnit for produktivitet i produktionen af grise i 2020”. 

Estimaterne for produktiviteten var dog behæftet med usikkerhed, da antallet af besætninger var lavt.


Institution: SEGES Gris

Forfatter: Claus Hansen

Udgivet: 31. december 2021

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi og Data