1. marts 1974

Meddelelse Nr. 3

Fravænningstidspunktets indflydelse på søernes frugtbarhed

Sammendrag

Undersøgelsen omfattede en statistisk bearbejdning af fravænningstidspunktets indflydelse på søernes frugtbarhedsforhold på Favrholm og Sjælland III. I materialet er virkningen efter 3. 6 og 8 ugers fravænning vurderet. Der indgik i alt 329 kuld.

Undersøgelsen viste

-

en forbedret frugtbarhed hos søer efter 6 ugers fravænning i forhold til 3 og 8 ugers fravænning.

-

en tendens til en længere goldtid jo tidligere. der fravænnedes.

-

en mindre kuldstørrelse efter 3 ugers fravænning end efter 6 og 8 ugers fravænning.

-

ingen forskel i fødselsvægten, selv om kuldstørrelsen efter forskellige fravænningstidspunkter var forskellig.

-

ved beregning et større antal levende fødte grise pr. årsso efter 6 ugers fravænning end efter 3 og 8 ugers fravænning.


Institution: Statens Husdyrbrugsforsøg

Forfatter: Jens E. Rasmussen, Viggo Danielsen, Verner Ruby, Henning E. Nielsen

Udgivet: 1. marts 1974

Dyregruppe: Søer, Golde søer

Fagområde: Management