20. november 2018 | Opdateret/Gennemlæst 9. februar 2024

Aktuelle resistensopgørelser (MIC)

Veterinært Laboratorium, Kjellerup udfører dagligt resistensbestemmelse (MIC) på relevante sygdomsfremkaldende bakterier fra grise og kvæg, som er sendt til diagnostisk undersøgelse. På denne side er angivet opgørelser over resistensforekomst på disse bakterier.

Vær opmærksom på, at bakterierne fra resistensopgørelserne stammer fra tilfælde af sygdomsudbrud med forskellig historik; der er derfor ikke tale om tilfældigt udtagne prøver, og de angivne niveauer af resistensforekomst afspejler ikke nødvendigvis det nationale niveau.  

Har du spørgsmål til resistensbestemmelse eller ønsker opgørelser over andre bakterier end de her angivne, er du velkommen til at kontakte os. 

De aktuelle tal for bakteriernes følsomhed overfor antibiotika er hentet via databasen hos Veterinært Laboratorium, Kjellerup.

Data er opgjort fra 2. halvår af 2022, da vi på grund af skift af paneler i foråret 2022 ikke kan opgøre data på en lettilgængelig måde for 1. halvår af 2022. 

Data omfatter:  

  • A. pleuropneumoniae (ondartet lungesyge).
  • Hæmolytisk E. coli (tarmbetændelse og ødemsyge).
  • Streptococcus suis (blodforgiftning, hjernehindebetændelse, ledbetændelse)

Antibiotikafølsomhed er opgjort på baggrund af fuldt følsomme isolater (F) og moderat følsomme (I) isolater jf. internationale guidelines fra EUCAST. 

Tabel 1: Antibiotika-følsomhed i %, hæmolytiske E. coli isoleret fra tarmkanalen

År-halvår 2022-2  2023-1 2023-2  2024-1
Amoxicillin 27  23 29 26 
Amoxicillin/clavulansyre 85*  82 89

67

Apramycin 83  69 69  54
Cefpodoxime 96  94* 96 91
Cefquinom 99  99 99 99
Colistin 100  99 100 100
Doxycyclin 28  30 32 30
Enrofloxacin 92  87 87 84
Florfenicol 78  72 70 72
Gentamicin 82*  66 63 52
Neomycin 51  45 50 44
Paromomycin 51  42 50 40
Spectinomycin 41  29 33 35
Streptomycin 21  16 18 18
Tetracyclin 25  27 31 26
Trimethoprim/sulfamethoxazol 46  42 42 42
Antal isolater 158  161 137 125
*Breakpoint ændret siden sidste opgørelse. Se breakpoint i de to tabeller (”Oversigt over aktuelle antibiotika, testintervaller og breakpoints” og ”Oversigt over tidligere brugte breakpoints og antibiotika”)

Tabel 2: Antibiotikafølsomhed i %, Streptocoocus suis 

År-halvår 2022-2 2023-1  2023-2 2024-1 
Amoxicillin 100  100 100  100
Amoxicillin/clavulansyre 100  100 100 100
Cefoxitin 79  96 85 86
Doxycyclin 61  66 53 68
Enrofloxacin 98  100 100 100
Florfenicol 94*  100 100 100
Gamithromycin 37  35 28 29
Lincomycin 32  21 22 31
Lincomycin/spectinomycin 78  58 76 80
Oxytetracyklin 35  63 49 64
Penicillin 96  100 96 100
Streptomycin 55  48 41 46
Tiamulin 85*  72 81 86
Tilmicosin 37  35 28 37
Trimethoprim/sulfamethoxazol 89*  93 82 86
Tylosin 38  35 28 36
Antal isolater 82  71 68 59
*Breakpoint ændret siden sidste opgørelse. Se breakpoint i de to tabeller (”Oversigt over aktuelle antibiotika, testintervaller og breakpoints” og ”Oversigt over tidligere brugte breakpoints og antibiotika”)

Tabel 3: Antibiotikafølsomhed i %, Actinobacillus pleuropneumonia

År-halvår 2022-2 2023-1  2023-2  2024-1
Amoxicillin 100  100 100  100
Ceftiofur 100  100 100 100
Doxycyclin 100  100 100 100
Enrofloxacin 97  96 100 97
Florfenicol 100  100 100 100
Gamithromycin 100  100 100 100
Lincomycin/spectinomycin 100  100 100 100
Oxytetracyklin 97  98 100 97
Penicillin 100*  100 100 100
Tiamulin 100  100 100 100
Tildipirosin 100  100 100 100
Tilmicosin 100  100 100 94
Trimethoprim/sulfamethoxazol 97*  100 100 100
Tulathromycin 100*  100 100 100
Antal isolater 29  47 31 35
*Breakpoint ændret siden sidste opgørelse. Se breakpoint i de to tabeller (”Oversigt over aktuelle antibiotika, testintervaller og breakpoints” og ”Oversigt over tidligere brugte breakpoints og antibiotika”).

På Veterinært Laboratorium, Kjellerup udføres resistensundersøgelser på specielt designede paneler, som indeholder de gængse antibiotika, der anvendes til behandling af produktionsdyr i Danmark. 

Før 2022 blev resistensbestemmelse udført på paneler med andre antibiotika, og for nogle præparater blev der anvendt andre breakpoints. Tidligere anvendte antibiotika og breakpoints kan ses i fanen ”Oversigt over tidligere brugte breakpoints og antibiotika”.

De aktuelle præparater, type af breakpoints og testintervaller, som bruges på Veterinært Laboratorium, Kjellerup, kan ses herunder.

For forklaring af typen af breakpoints se her: ”Hvordan tolkes resistensbestemmelse (for dyrlæger)”.

E. coli fra tarm Gældende breakpoint Test-interval (µg/ml) Type af breakpoint
Amoxicillin R≥16 2-64 Epidemiologisk (EUCAST)
Amoxicillin/clavulansyre R≥16 2-64 Epidemiologisk (EUCAST)
Apramycin R≥16 2-64 tECOFF*
Cefpodoxime R≥4 1-8 Epidemiologisk (EUCAST)
Cefquinom R≥0,5 0,06-1 tECOFF*
Colistin R≥4 0,5-8 Klinisk (CLSI)
Doxycyclin R≥8 1-32 Epidemiologisk (EUCAST)
Enrofloxacin R≥0,25 0,015-0,5 Epidemiologisk (EUCAST)
Florfenicol R≥16 (I=8) 2-64 Klinisk (CLSI)
Gentamicin R≥4 0,5-16 Epidemiologisk (EUCAST)
Neomycin R≥16 2-64 Epidemiologisk (EUCAST)
Paromomycin R≥16 1-64 tECOFF*
Spectinomycin R≥128 16-512 Epidemiologisk (EUCAST)
Streptomycin R≥32 8-128 Epidemiologisk (EUCAST)
Tetracyclin R≥16 2-64 Epidemiologisk (EUCAST)
Trimethoprim/sulfamethoxazol R≥1 0,06-8 Epidemiologisk (EUCAST)
* tECOFF er et epidemiologisk breakpoint bestemt ved et SAF-finansieret projekt i 2020-2021 (beskrevet i: ”Nye praksis-relevante resistenspaneler for grisepatogener”, Nonneman et al, Dansk Veterinær Tidsskrift 04/2022). 
S. suis Gældende breakpoint Test-interval (µg/ml) Type af breakpoint
Amoxicillin R≥0.25 0,06-2 tECOFF*
Amoxicillin/clavulansyre R≥0.25 0,03-1 tECOFF*
Cefoxitin R≥8 2-16 tECOFF*
Doxycyclin R≥1 0,125-4 tECOFF*
Enrofloxacin R≥2 (I=1) 0,125-2 Klinisk (CLSI)
Florfenicol I=4 1-16 Klinisk (CLSI)
Gamithromycin R≥0.5 0,25-8 tECOFF*
Lincomycin R≥8 0,25-16 tECOFF*
Lincomycin/spectinomycin R≥8 1-8 tECOFF*
Oxytetracyklin R≥2 (I=1) 0,25-8 Klinisk (CLSI)
Penicillin R≥1 (I=0,5) 0,06-2 Klinisk (CLSI)
Streptomycin R≥32 4-64 tECOFF*
Tiamulin R≥16 1-32 tECOFF*
Tilmicosin R≥32 2-64 tECOFF*
Trimethoprim/sulfamethoxazol R≥1 0,125-2 tECOFF*
Tylosin R≥4 0,5-16 tECOFF*
* tECOFF er et epidemiologisk breakpoint bestemt ved et SAF-finansieret projekt i 2020-2021 (beskrevet i: ”Nye praksis-relevante resistenspaneler for grisepatogener”, Nonneman et al, Dansk Veterinær Tidsskrift 04/2022). 
A. pleuropneumoniae Gældende breakpoint Test-interval (µg/ml) Type af breakpoint
Amoxicillin R≥2 (I=1) 0,25-8 Klinisk (CLSI)
Ceftiofur R≥8 (I=4) 0,03-8 Klinisk (CLSI)
Doxycyclin R≥4 0,25-8 tECOFF*
Enrofloxacin R≥0,25 0,06-2 tECOFF*
Florfenicol I=4 0,5-16 Klinisk (CLSI)
Gamithromycin R≥8 1-32 tECOFF*
Lincomycin/spectinomycin R≥16 1-16 tECOFF*
Oxytetracyklin R≥4 0,5-16 tECOFF*
Penicillin R≥2 0,125-4 tECOFF*
Tiamulin R≥32 4-64 Klinisk (CLSI)
Tildipirosin R≥32 1-32 Klinisk (CLSI)
Tilmicosin R≥32 2-64 Klinisk (CLSI)
Trimethoprim/sulfamethoxazol R≥0,25 0,03-4 Epidemiologisk (EUCAST)
Tulathromycin R≥128 1-128 Klinisk (CLSI)
* tECOFF er et epidemiologisk breakpoint bestemt ved et SAF-finansieret projekt i 2020-2021 (beskrevet i: ”Nye praksis-relevante resistenspaneler for grisepatogener”, Nonneman et al, Dansk Veterinær Tidsskrift 04/2022). 

Data for antibiotikafølsomhed før 2022 er hentet fra Veterinært Laboratorium, Kjellerups database. 

Data er angivet som andel følsomme isolater i procent i henhold til det breakpoint, som blev anvendt på pågældende tidspunkt. En oversigt over tidligere anvendte breakpoints kan ses her: ”Oversigt over tidligere brugte breakpoints og antibiotika”. Her vises data for hæmolytisk E. coli, S. suis og A. pleuropneumoniae. 

Antibiotikafølsomhed er opgjort på baggrund af fuldt følsomme isolater (F) og moderat følsomme (I) isolater jf. internationale guidelines fra EUCAST. 

Tabel 1. Antibiotikafølsomhed, hæmolytiske E. coli isolater fra tarmkanalen

År-Halvår

2014-1

2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

2019-1

2019-2

2020-1

2020-2

2021-1

2021-2 

Ampicillin

55.4%

56.1%

56.0%

45.4%

46.9%

41.4%

45.3%

48.0%

51.7%

33.6%

36.2%

39.0%

39.8%

37.1%

35.3%

 31.4%

Apramycin

91.3%

88.4%

93.3%

90.8%

88.3%

89.5%

93.8%

88.6%

93.1%

84.6%

90.6%

84.6%

87.0%

86.6%

90.6%

 88.2%

Amoxicillin+Clavulanat

98.4%

99.4%

98.7%

95.1%

96.3%

95.7%

95.3%

95.9%

97.2%

97.9%

97.1%

95.1%

93.2%

94.8%

95.0%

 95.1%

Ceftiofur

97.8%

100.0%

99.3%

99.5%

99.4%

98.8%

98.4%

99.2%

100.0%

100.0%

100.0%

99.2%

99.4%

100.0%

99.3%

100%

Ciprofloxacin

100.0%

100.0%

99.3%

100.0%

97.5%

98.8%

100.0%

100.0%

99.3%

100.0%

100.0%

99.2%

100.0%

100.0%

100.0%

 99%

Colistin

97.3%

100.0%

97.3%

97.8%

98.8%

97.5%

97.7%

100.0%

99.3%

100.0%

100.0%

100.0%

98.1%

100.0%

99.3%

 99%

Florfenicol

95.7%

95.1%

92.7%

95.7%

87.0%

93.2%

89.1%

91.1%

86.9%

88.8%

87.7%

91.9%

83.2%

84.5%

81.3%

 75.5%

Gentamicin

90.8%

89.6%

92.7%

91.9%

92.0%

93.2%

95.3%

92.7%

93.1%

83.9%

93.5%

87.8%

85.7%

84.5%

92.8%

 85.3%

Neomycin

88.6%

90.9%

91.3%

88.6%

95.1%

91.4%

93.8%

82.9%

87.6%

82.5%

81.9%

78.0%

75.2%

74.2%

77.0%

 71.6%

Sulphamethoxazol

32.1%

31.1%

38.0%

30.8%

35.2%

26.5%

31.3%

33.3%

41.4%

32.2%

21.7%

27.6%

31.7%

32.0%

25.9%

 48.0%

Spectinomycin

50.5%

46.3%

52.7%

53.0%

55.6%

43.8%

49.2%

50.4%

54.5%

55.2%

49.3%

49.6%

46.6%

43.3%

44.6%

 25.5%

Streptomycin

28.3%

27.4%

30.7%

25.9%

34.0%

25.3%

28.1%

26.8%

33.8%

21.7%

19.6%

26.0%

23.0%

26.8%

22.3%

 28.4%

Tetracyklin

32.1%

27.4%

36.0%

32.4%

37.0%

23.5%

38.3%

42.3%

42.1%

35.0%

30.4%

32.5%

34.8%

41.2%

44.6%

40.2%

Trimethoprim

56.5%

51.8%

52.7%

52.4%

54.3%

43.8%

40.6%

46.3%

51.7%

42.0%

44.9%

41.5%

42.9%

48.5%

45.3%

 47.1%

Antal isolater

184

164

150

185

162

162

128

123

145

143

138

123

161

97

139

 102
Materialet, hvorfra hæmolytiske E. coli er isoleret, omfatter tarm, gødning og svaberprøver fra endetarmen. Dataopgørelsen omfatter alle hæmolytiske E. coli isolater uden specifikation af serotype, eller forekomst af fimbrier eller toksiner (= de forhold hos bakterien der gør den sygdomsfremkaldende).

Tabel 2. Antibiotikafølsomhed, Streptococcus suis isolater

År-Halvår

2014-1

2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

2019-1

2019-2

2020-1

2020-2

2021-1

2021-2 

Ciprofloxacin

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

97.8%

95.2%

98.9%

98.2%

98.5%

97.8%

100.0%

100.0%

98.6%

100.0%

98.9%

 100%

Erythromycin

43.8%

41.2%

43.5%

45.2%

52.8%

40.3%

55.3%

45.6%

53.8%

47.8%

35.7%

42.9%

41.7%

49.2%

42.4%

 38.6%

Florfenicol

100.0%

100.0%

100.0%

98.4%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

98.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

 100%

Cefoxitin (Ceftiofur)

95.8%

90.2%

84.1%

75.8%

77.5%

80.6%

80.9%

77.2%

89.2%

76.1%

83.3%

90.5%

84.7%

84.1%

79.3%

 93.0%

Penicillin

100.0%

96.1%

98.6%

96.8%

96.6%

95.2%

97.9%

96.5%

100.0%

100.0%

96.4%

98.4%

100.0%

96.8%

95.7%

 100%

Sulfamethoxazol

100.0%

84.3%

81.2%

83.9%

34.8%

19.4%

20.2%

15.8%

30.8%

28.3%

14.3%

14.3%

22.2%

14.3%

21.7%

 17.5%

Spectinomycin

81.3%

70.6%

79.7%

87.1%

71.9%

75.8%

73.4%

75.4%

84.6%

82.6%

75.0%

69.8%

69.4%

81.0%

64.1%

 71.9%

Streptomycin

60.4%

45.1%

50.7%

50.0%

56.2%

64.5%

53.2%

52.6%

61.5%

67.4%

61.9%

65.1%

58.3%

57.1%

53.3%

 57.9%

Sulphamethoxazol + Trimethoprim

100.0%

98.0%

98.6%

100.0%

93.3%

93.5%

92.6%

89.5%

96.9%

95.7%

95.2%

98.4%

98.6%

96.8%

95.7%

100% 

Tetracyklin

29.2%

19.6%

27.5%

24.2%

29.2%

21.0%

22.3%

29.8%

26.2%

30.4%

27.4%

36.5%

33.3%

22.2%

24.4%

 15.8%

Tiamulin

89.6%

82.4%

84.1%

88.7%

74.2%

75.8%

74.5%

78.9%

89.2%

87.0%

85.7%

82.5%

73.6%

82.5%

71.7%

 86.0%

Trimethoprim

89.6%

94.1%

91.3%

95.2%

88.8%

93.5%

90.3%

89.5%

95.4%

93.5%

92.9%

90.5%

98.6%

93.7%

92.4%

 98.3%

Antal isolater

48

51

69

62

89

62

94

57

65

46

84

63

72

63

92

 57
Materialet, hvorfra Streptococcus suis er isoleret, omfatter hjerne/hjernehinde/mellemøre, led, lunge, hjerte og lever. Dataopgørelsen omfatter alle Streptococcus suis isolater uden specifikation af serotype.

Tabel 3. Antibiotikafølsomhed, Actinobacillus pleuropneumoniae isolater

År-Halvår

2014-1

2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

2019-1

2019-2

2020-1

2020-2

2021-1

2021-2 

Ampicillin

100.0%

99.4%

100.0%

99.1%

100.0%

100.0%

98.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

97.9%

100.0%

100.0%

98.1%

 100.0%

Ciprofloxacin

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

 100.0%

Erythromycin

0.0%

2.6%

2.3%

2.8%

2.9%

8.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

 0.0%

Florfenicol

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

 100.0%

Penicillin

100.0%

99.3%

100.0%

99.1%

100.0%

100.0%

98.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

97.9%

100.0%

100.0%

98.1%

  100.0%

Spectinomycin

100.0%

99.4%

98.5%

99.1%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

 100.0%

Sulphamethoxazol + Trimethoprim

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

 100.0%

Tetracyklin

95.3%

95.5%

97.7%

97.2%

99.0%

100.0%

97.5%

96.2%

96.4%

97.8%

100.0%

100.0%

97.3%

98.5%

95.1%

 98.2%

Tiamulin

98.8%

99.4%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

97.8%

100.0%

100.0%

97.3%

100.0%

100.0%

 100.0%

Tilmicosin

100.0%

100.0%

99.2%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

 100.0%

Tulathromycin

100.0%

43.5%

12.2%

57.8%

100.0%

100.0%

100.0%

96.2%

92.7%

100.0%

100.0%

100.0%

98.6%

98.5%

99.0%

 100.0%

Ceftiofur

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

 100.0%

Antal isolater

86

154

131

109

103

56

80

53

55

46

67

48

74

65

103

 56
Materialet, hvorfra Actinobacillus pleuropneumoniae er isoleret, er overvejende fra lunger (99 %). Dataopgørelsen omfatter alle Actinobacillus pleuropneumoniae isolater uden specifikation af serotype.
 100.0%
 100.0%

E. coli fra tarm Gældende breakpoint Breakpoint frem til 14/3 2022: Breakpoint før 5/7 2021: Breakpoint før 2/5 2019:
Amoxicillin + clavulansyre R≥16 R≥32 (I=16)    
Ampicillin * R≥32 (I=16)    
Apramycin R≥16 R≥16    
Cefotaxime * R≥0,5    
Ceftiofur * R≥8 (I=4)    
Chloramphenicol * R≥32 (I=16)    
Ciprofloxacin * R≥1 (I=0.5) R≥4 (I=2)  
Colistin R≥4 R≥4   R≥16
Florfenicol R≥16 (I=8) R≥16 (I=8) R≥32 (I=16)  
Gentamicin R≥4 R≥16 (I=8)    
Nalidixan * R≥32    
Neomycin R≥16 R≥16 (I=8)    
Spectinomycin R≥128 R≥128    
Streptomycin R≥32 R≥32 (I=16)    
Sulphamethoxazol * R≥512    
Tetracyklin R≥16 R≥16 (I=8)    
Trimethoprim * R≥4 R≥16  
Amoxicillin R≥16 * * *
Paromomycin (aminosidine) R≥16 * * *
Cefquinom R≥0,5 * * *
Doxycyklin R≥8 * * *
Enrofloxacin R≥0,25 * * *
Cefpodoxime R≥4 * * *
Sulfamethoxazol+TMP R≥1 * * *
*Ikke testet (ikke på MIC-panel)
For kombinationspræparater er koncentrationen af det førstnævnte præparat angivet.
S. suis Gældende breakpoint Breakpoint frem til 7/7 2022 Breakpoint før 1/7 2021:
Cefoxitin R≥8 R≥8  
Chloramphenicol * R≥16 (I=8)
Ciprofloxacin * R≥4 (I=2)  
Erythromycin * R≥1 (I=0.5)  
Florfenicol R≥8 (I=4) R≥32 (I=16)  
Penicillin R≥1 (I=0,5) R≥1 (I=0,5) R≥4 (I=0.25-2)
Spectinomycin * R≥128  
Streptomycin R≥32 R≥32 (I=16)  
Sulphamethoxazol * R≥512  
Tetracyclin * R≥2 (I=0,5-1) R≥8 (I=4)
Tiamulin R≥16 R≥32 (I=8-16)  
Trimethoprim * R≥16  
Trimethoprim + sulfamethoxazol R≥1 R≥4  
Amoxicillin R≥0,25 * *
Amoxicillin + clavulansyre R≥0,25 * *
Doxycyklin R≥1 * *
Enrofloxacin R≥2 (I=1) * *
Gamithromycin R≥0,5 * *
Lincomycin R≥8 * *
Lincomycin + spectinomycin R≥8 * *
Oxytetracyklin R≥2 (I=1) * *
Tylosin R≥4 * *
*Ikke testet (ikke på MIC-panel)
For kombinationspræparater er koncentrationen af det førstnævnte præparat angivet.
A. pleuropneumoniae Gældende breakpoint Breakpoint frem til 7/7 2022 Breakpoint før 1/7 2021:
Ampicillin * R≥2 (I=1) R≥4 (I=2)
Ceftiofur R≥8 (I=4) R≥8 (I=4)  
Ciprofloxacin * R≥2  
Erythromycin * R≥1 (I=0.5)  
Florfenicol R≥8 (I=4) R≥8 R≥8 (I=4)
Penicillin R≥2 R≥4  
Spectinomycin * R≥128 (I=64)  
Tetracyklin * R≥2 (I=1) R≥8 (I=4)
Tiamulin R≥32 R≥32  
Tilmicosin R≥32 R≥32 (I=16)  
Trimethoprim + sulfamethoxazol R≥0,25 R≥4 (I=1-2)  
Tulathromycin * R≥16  
Oxytetracyklin R≥4 * *
Doxycyklin R≥4 * *
Amoxicillin R≥2 (I=1) * *
Gamithromycin R≥8 * *
Tildipirosin R≥32 * *
Enrofloxacin R≥0,25 * *
Lincomycin/spectinomycin R≥4 * *
Streptomycin Ukendt * *
*Ikke testet (ikke på MIC-panel)
For kombinationspræparater er koncentrationen af det førstnævnte præparat angivet.

Resistens betyder modstandsdygtighed.

Hvis en bakterie er resistent overfor et antibiotikum, så er det vanskeligt eller umuligt at bekæmpe bakterien med det pågældende antibiotikum.

Bakterier kan være resistente, enten fordi de ikke har den mekanisme, som et givent antibiotikum påvirker (naturlig resistens), eller fordi de har gener eller særlige mutationer, som gør dem i stand til at modstå effekten (erhvervet resistens). 

Erhvervet resistens opstår, når bakterier påvirkes af antibiotika og tilpasser sig tilstedeværelsen af dette. De bakterier, som har mutationer eller resistensgener, der gør dem i stand til at overleve behandlingen, vil kunne vokse og eventuelt være i stand til at fremkalde sygdom. Resistensgener kan spredes mellem bakterier.

Resistensforekomst blandt bakterier i f.eks. en grisebesætning kan ændre sig over tid.  

På Veterinært Laboratorium, Kjellerup laver vi resistensbestemmelse med den metode, som kaldes ”mindste hæmmende koncentration” (MIC). Den udføres på en plade med 96 huller/brønde, som indeholder kendte mængder antibiotika i 2-folds fortyndinger. Til hver brønd tilsættes væske med en bestemt koncentration af den bakterie, man ønsker at udføre resistensbestemmelse på. 

Hvis bakterien kan vokse og dele sig i brønden, vil der efter et døgn være synlig bakterievækst i brønden. Dette betyder, at bakterien ikke hæmmes eller dræbes af den mængde antibiotika, der findes i brønden. Hvis bakterien kan vokse i brønde, som indeholder mere end en bestemt koncentration af antibiotika (det såkaldte breakpoint eller cut-off værdi), er bakterien formentlig resistent overfor den type af antibiotika. 

På laboratoriet har vi 3 forskellige plader til resistensbestemmelse, som passer til 3 overordnede grupper af bakterier. Pladerne indeholder fra 15 til 17 forskellige typer af antibiotika og er specielt designet til de antibiotika, der er registreret til brug i Danmark. 

På Veterinært Laboratorium, Kjellerup bruges MIC-metoden (Minimum Inhibitory Concentration) til at fastlægge en bakteries følsomhed for antibiotika. Dette foregår ved at tilsætte en renkultur af bakterien i 96 brønde med to-folds fortyndinger af forskellige antibiotika og aflæse eventuel vækst i brøndene. Koncentrationen i den brønd, hvori bakterien ikke længere kan vokse, kaldes for MIC-værdien, og er altså den mindste koncentration, som kan hæmme væksten af bakterien. 

MIC-værdien angives på vores laboratoriesvar sammen med en tolkning. Tolkning af MIC-værdien kan enten være baseret på et epidemiologisk eller et klinisk breakpoint. 

Klinisk breakpoint

Et klinisk breakpoint for en bestemt bakterie/antibiotikum-kombination er fastlagt ud fra viden om et stofs farmakodynamik og farmakokinetik (absorption, vævsfordeling, vævskoncentration, udskillelse osv.). Det er fastlagt ud fra en bestemt dosering af det givne antibiotikum til en infektion i et bestemt organ forårsaget af den givne bakterie hos en specifik dyreart. Derfor kan det være vanskeligt at ekstrapolere ud fra kliniske breakpoints, da de afhænger af mange forskellige faktorer (dyreart, dosering, behandlingslængde, administrationsvej og infektionstype).

Laboratoriet bruger kliniske breakpoints fra CLSI (Clinical Laboratory and Standards Institute) samt enkelte fra EUCAST (European Commitee on Antimicrobial Susceptibility Testing).

Ved klinisk breakpoint angives ofte en intermediær værdi, hvor bakterien kan hæmmes, hvis dosis øges. 

Epidemiologisk breakpoint/cut-off værdi

Et epidemiologisk cut-off (ECOFF) er fastlagt ud fra mange MIC-bestemmelser på den samme type bakterie og angiver den højeste koncentration af antibiotikum, som en bakterie uden resistensgener (vild-type) kan vokse ved. Da dette fastlægges ud fra laboratorie-undersøgelser, er det billigere og hurtigere end at skulle lave kliniske breakpoints, som ofte kræver langvarige og bekostelige forsøg.

Epidemiologiske cut-offs er rigtigt gode til at overvåge udvikling af resistens i en population af bakterier over tid, men de forudsiger ikke, hvorvidt en behandling kan forventes at have effekt. 

Laboratoriet bruger epidemiologiske cut-offs fra EUCAST samt foreløbige (tentative) epidemiologiske cut-offs bestemt ved projekter financieret af Svineafgiftsfonden (SAF) og Kvægafgiftsfonden (KAF) i 2021 for de bakterie/antibiotikum-kombinationer, hvor der ikke findes andre tilgængelige breakpoints (bl.a beskrevet i: ”Nye praksis-relevante resistenspaneler for grisepatogener”, Nonneman et al, Dansk Veterinær Tidsskrift 04/2022). Hvis det ikke har været muligt at finde et egnet breakpoint, angiver vi tolkningen som ”ukendt”. I dette tilfælde skal den praktiserende dyrlæge selv tolke MIC-værdien ud fra viden om stoffets farmakodynamik og farmakokinetik. 

Tolkning

Laboratoriet bestræber sig på at anvende internationalt anerkendte kliniske breakpoints fra CLSI, men da der sjældent er veterinære kliniske breakpoints tilgængelige, er en del tolkninger også baseret på epidemiologiske cut-off værdier. Hvilke kan ses i tabellerne under: ” Oversigt over aktuelle antibiotika, testintervaller og breakpoints”.  

Når der er anvendt epidemiologisk cut-off til tolkning, bør man skele til MIC-værdien. En bakterie, som tolkes som følsom jf. sit epidemiologiske cut-off, kan nemlig godt være klinisk resistent, hvis f.eks. typen af antibiotika ikke opnår tilstrækkelig høj koncentration i den del af kroppen, man ønsker at behandle. Her skal viden om et stofs farmakodynamik og farmakokinetik inddrages af den praktiserende dyrlæge. Ligeledes kan en bakterie, som tolkes som resistent jf. sit epidemiologiske cut-off, godt være klinisk følsom, da der muligvis opnås tilstrækkeligt høje vævskoncentrationer til at dræbe/hæmme bakterien til trods for tilstedeværelsen af resistensgener. 

Usikkerhed

Ved MIC-bestemmelse er den indbyggede usikkerhed i metoden +/-1 fortynding. Når man foretager resistensbestemmelse i laboratoriet, vil der altid være en vis usikkerhed forbundet med resultatet, da bakterien kan vokse og opføre sig anderledes in vivo, end den gør ved vækst i petriskåle på laboratoriet.