Opdateret/Gennemlæst 23. juni 2023

Indsendelsesblanketter til blodprøver og materiale fra grise

Du finder her indsendelsesblanketter til blodprøver og materiale fra grise. Det er din praktiserende dyrlæge i besætningen, der udfylder følgesedlen som vedlægges det indsendte materiale.

Indsendelsesblanketter til de forskellige undersøgelser kan du vælge at udfylde elektronisk eller printe ud og udfylde i hånden.

Indsendelse af blanketter

Når du har udfyldt og gemt blanketten, kan du sende den pr. mail som vedhæftet fil til labkjellerup@lf.dk

Husk at prøvemateriale altid skal ledsages af en indsendelsesseddel.

Vejledninger