Opdateret/Gennemlæst 4. august 2022

Laboratoriet: Undersøgelser og materialevalg fra grise

Veterinært Laboratorium, KJellerup tilbyder en lang række af undersøgelser - dem kan du læse om på denne side, hvor du også kan se, hvor lang tid der går, før du kan forvente svar samt priserne på de enkelte undersøgelser. Undersøgelserne bestilles af den praktiserende dyrlæge i besætningen, og det er også besætningsdyrlægen, som modtager prøvesvaret.

Priserne er gældende fra 1. juli 2022. Alle priser er angivet i DKK.

Godt at vide, inden du sender materiale ind til laboratoriet

Vi vil helst undersøge det intakte dyr, da det giver os den bedste mulighed for at vurdere det samlede sygdomsbillede. Hvis dette ikke er muligt bør det indsendte materiale vælges på baggrund af symptomerne i besætningen eller obduktionsfund i besætningen. Er du i tvivl om, hvad du skal sende ind, er du velkommen til at kontakte os, ellers er her nogle få retningslinjer:

Symptom Materiale 
Diarré
(mave-tarm symptomer)

For alle agens gælder

Hele grisen (gerne 2-3 stk).

Alternativt hele tarmsæt.

Specielle forhold

Coccidiose

 1 gram gødning pr. prøve, gerne poolede fra 2-5 grise, 5 samleprøver i aldersgruppe 10-20 dage. 

Dysenteri

 Ønskes FISH-undersøgelse, skal grisen indbringes levende eller helt frisk aflivet.

Evt. 10-20 fæcesprøver/rektalsvabere(kulsvabere), indsendes nedkølet. 

Salmonella

 5-10 fæcesprøver med minimum 25 gram gødning pr. prøve. Der er specielle forhold ved kortlægningsundersøgelser (Se prøvemateriale - salmonellakortlægning). 

Regional ileitis, Proliferativ hæmorrhagisk enteropati og Universel tarmblødning

Diagnosen stilles ud fra de patologiske forandringer. Diagnosen kan verificeres ved immunhistokemisk undersøgelse eller ved PCR på tarmindhold.

Hoste, pusten, nysen
(luftvejslidelser)

For alle agens gælder

Hele grisen.

Alternativt lungesæt.

Specielle forhold

Glässers syndrom 

Grisene skal helst transporteres levende til laboratoriet eller være helt frisk aflivede. 

Nysesyge

Næsesvaberprøver indsendes i fysiologisk saltvand: 5-10 prøver fra grise i klimastald og 5-10 fra grise i slagtesvinestald

Prøverne kan pooles med prøver fra 2 grise i 1 glas. Dette accepteres til kontrol af nysesyge i SPF-besætninger.

Evt. hoved fra gris med begyndende tryneforandringer og nysen /snøften.

CNS forstyrrelser
(hjernehindebetændelse)

For alle agens gælder

Hele grisen, frisk aflivet eller nylig død.

Alternativt indsendes hovedet. Hvis Ødemsyge ikke kan udelukkes, medsendes tarmsæt.

Grisen må ikke være aflivet ved skydning eller ved slag i hovedet. Ved indlevering af levende gris, skal transporten ske dyreværnsmæssigt forsvarligt.

Diagnosen kan være vanskelig at bekræfte ud fra blot en enkelt gris.

Specielle forhold

Haemophilus parasuis (Glässer) og Streptococcus suis 

Begge bakterier er vanskelige at dyrke, hvis grisen har været behandlet med antibiotika og der bør derfor kun indleveres ubehandlede grise til undersøgelse for meningitis.

Ødemsyge

Hvor ødemsyge ikke kan udelukkes, indsendes hele grisen, alternativt hoved og tarmsæt

Ledbetændelse

For alle agens gælder

Hele grisen, og gerne flere grise.

Akut syge dyr (de primære mikroorganismer findes kun kortvarigt i de inficerede led). Send ikke dyr med kronisk forandrede led. 

Ved mistanke om blodforgiftning sendes hele grisen.

Ved lokaliserede ledforandringer kan led indsendes. Sav ikke knoglerne af for tæt på de uåbnede led, da det vanskeliggør undersøgelsen. Kun uåbnede led kan undersøges mikrobiologisk.

Generaliserede symptomer

For alle agens gælder

Hele grise.

Kastninger

For alle agens gælder

Kastede fostre, helst med fosterhinder. Fostrene må gerne være sorteret pr. so. Der må gerne indsendes fostre fra flere søer. Laboratoriet udvælger herefter de fostre, der tages materiale fra. Fostrene må gerne fryses inden forsendelse.

Materiale til undersøgelse, som sendes med post eller fragtmand, skal pakkes i vandtæt emballage, gerne dobbelt, og med vandsugende materiale (aviser, håndklæde eller lign.) for at hindre udsivning af væske under transporten. Der må meget gerne vedlægges kølelegemer (fx frosne vandflasker) for at hindre nedbrydning af materialet. Prøvemateriale skal nedkøles inden indpakning. 

Undgå at sende prøvemateriale til os om fredagen, da posten først bliver leveret mandag. Det betyder, at kvaliteten af prøvematerialet kan blive stærkt forringet.

Indlevering af større dyr til obduktion skal ske i vores åbningstid, med mindre andet er aftalt med laboratoriet.

Levende dyr til obduktion skal altid indleveres i laboratoriets åbningstid, så de kan aflives forsvarligt af en af vore dyrlæger.

Prøvemateriale kan indleveres til laboratoriets prøvemodtagelse (markeret på kortet). Ved prøvemodtagelsen står et køleskab, hvor der kan indleveres mindre prøver døgnet rundt.

Adresse

Laboratorium for Svinesygdomme
Vinkelvej 13
8620 Kjellerup
Tlf.: 3339 4950

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.30

Materiale Retningslinjer ved forsendelse
Levende grise Dyrene fragtes dyreværnsmæssigt forsvarligt og afleveres altid inden for laboratoriets åbningstid, ring gerne i forvejen.
Døde grise

Vandtæt pose med vandsugende materiale og kølelegemer efter behov.

Det er vigtigt, at grisene afkøles inden emballering.

Organer Vandtæt pose (gerne dobbelt) med vandsugende materiale, gerne med kølelegemer (evt. frosne vandflasker).
Frosne grise eller organer Grise og organer kan fryses inden forsendelse. Materialet kan dog være vanskeligt at bedømme efter frysning, da strukturerne udviskes. Ved mistanke om MHD (akut hjertedød) bør frysning undgås, da forandringerne i hjertemusklen udviskes og materialet ikke efterfølgende kan undersøges i mikroskop.
Prøver til bakteriologisk undersøgelse Indsendes som svaberprøver, trachealskylleprøver eller gødningsprøver i plastikbæger.
Prøver til undersøgelse for Brachyspira hyodysenteriae

Kulsvabere.

Gødningsprøver kan afleveres i et plastikbæger, hvis prøverne indleveres direkte til laboratoriet.

Salmonellaundersøgelse ved dyrkning

Ca. 20 gram gødning pr. prøve i plastikbægre. 

Fyld bægeret ca. 2/3 op og skru låget godt fast. 

Bægeret mærkes tydeligt, mærkning påføres også den tilhørende indsendelsesblanket. 

Ved undersøgelse af kortlægningsprøver, jvf. den nationale salmonellahandlingsplan, er udarbejdet en specifik vejledning (link til indsendelsesseddel).

Resultatet af alle salmonella-undersøgelser indberettes automatisk til Zoonoseregisteret.

Hudskrab til undersøgelse fra Skab Dybt skrab fra øret i glas eller bæger. Minimum materiale svarende til en fingernegl pr. prøve.
Fæcesprøver til parasitologisk undersøgelse Minimum 4 gram gødning pr. prøve (’en spiseskefuld’) i plastikbæger.
Fæcesprøver til PCR undersøgelse Minimum 4 gram gødning pr. prøve (’en spiseskefuld’) i plastikbæger, eller sok.
Serologiske analyser

Ikke stabiliserede blodprøver (serumrør). 

Indsend tilstrækkelig mængde blod.

Hvis blodprøverne skal undersøges for flere analyser end dem, vi udfører på Laboratorium for Svinesygdomme, videresendes resten af blodprøven. Især PRRS-analysen på DTU kræver meget serum.

Alle serologiske resultater, som vedrører SPF, overføres automatisk til SPF-Sundhedsstyringen.

Ved hasteprøver skrives "haster" øverst på indsendelsesblanketten. 

Artikel Pris, ekskl. moms
Salmonellabægre, 620 stk. (portofrit) 798,-
Salmonellabægre, 100 stk. 131,-
Tungespatler, 100 stk. 26,-
1 sæt salmonellabægre, 20 stk. inkl. 20 spatler 30,-
1 sæt næsesvabere, 20 svabere og 10 rør 53,-
10 sæt næsesvabere 441,-

Kontakt Laboratorium for Svinesygdomme for bestilling på labkjellerup@seges.dk eller tlf.: 3339 4950.


Oversigt over undersøgelser


Undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid
(Arbejdsdage)

Pris første/
efterfølgende

Obduktion *

Gris

1-2 dage

971,-/430.-

Obduktion *

Søer/orner

1-2 dage

2277,-/1736,-
Obduktion * Obduktion, gris større end 100 kg.
1-2 dage 1388,-/847,-

Organundersøgelse

Organ (fx tarme eller lunger)

Organundersøgelse af op til 3 tarme eller lunger faktureres som 1 organ

1-2

894,-/353,-

Fostre

1-10 fostre

11-20 fostre

21 fostre og derover

2-3

2-3

2-3

1831,-

2261,-

2691,-

Alle priser er eksklusive moms.
*Bortskaffelsesgebyr 4,0 kr. pr. kg. 

Vurderer vi, at prøvematerialet bør analyseres for agens, vi ikke selv kan analysere for, videresender vi materiale efter aftale med besætningsdyrlægen. Hvis den pågældende analyse udbydes af et dansk laboratorium, sender vi som udgangspunkt ikke materiale til udenlandske laboratorier.

Undersøgelse

Formål 

Prøvemateriale

Svartid (Arbejdsdage)

Pris første/
efterfølgende

USK gris farestald*

 

Flere grise fra farestald

5-10 dage

2782,-/79,-

USK maver

At give den rådgivende dyrlæge en større viden om mavesundheden i besætningen.

10-30 maver udtaget efter aftale med slagteri

1-3 dage

604,-/63,-

USK lunger

At give den rådgivende dyrlæge en større viden om luftvejslidelser i besætningen.

20- 30 lunger (evt. med hjerte udtaget efter aftale med slagteri

1-3 dage

604.-/63,-

USK reproduktionsorganer

At give den rådgivende dyrlæge en større viden om reproduktionsproblemer i besætningen.

Kønsorganer og blære udtaget efter aftale med slagteri

2-5 dage

1048,-/237,-

Alle priser er eksklusive moms.
*Hertil kommer mikrobiologiske undersøgelser.

sådan rekvirerer du usk

Besætningsdyrlægen rekvirerer USK ved at udfylde en rekvisitionsblanket. Dyrlægen sender rekvisitionen til besætningsejeren, som afleverer den til chaufføren ved afhentning af dyrene. Rekvisitionen skal med hele vejen til laboratoriet.

Laboratoriet sender resultat af undersøgelsen til besætningsdyrlægen. 

Leverandører til Danish Crown skal tilmelde dyrene til USK i forbindelse med den ordinære tilmelding på ejersiden.

For leverandører ved Tican og SB Pork, Brørup gælder det, at dyrlægen skal sende en mail til slagteriet:

Leverandører til øvrige slagterier skal kontakte pågældende slagteri.

Undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid (arbejdsdage)

Pris første/
efterfølgende

Bakteriologisk undersøgelse

Obduktion/organ og fæces

2-3

571,-/301,-

Bakteriologisk undersøgelse (mere end 5 udsæd/dyr)

Obduktion/organundersøgelse

2-3

678,-/408,-

Serotypning identifikation

Bakterie isolat

2-3

379,-

Resistensundersøgelse (MIC)

Bakterie isolat

3-4

593,-

Brachyspira dyrkning

Fæces

6-8

619,-/349,-

Rotavirus

Fæces

1-3

447,-/177,-

Salmonella undersøgelse ekskl. serotypning

Fæces

2-4

609,-/339,-

Salmonella undersøgelse poolingsgebyr

-

-

87,-

*Hvis der ikke ønskes organundersøgelse, skal lungestykket indsendes i lille plastic-bæger og det tydeligt mærkes med "Kun til PCR."

Alle priser er eksklusive moms.

Undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid (arbejdsdage)

Pris

Diarrepakke 1 (Lawsonia B. pilosicoli, F4 og F18)

Fæces/fæcespool/sok*

1-5

832,-

Diarrepakke 2 (Lawsonia, B. pilosicoli, F4, F18 & Shigatoxin) Fæces/fæcespool/sok* 1-5 1087,- 

Diarrepakke 3 (Lawsonia & B. pilosicoli)

Fæces/fæcespool/sok*

1-5

676,-

Diarrepakke 4 (B. hyodysenteriae inkl. Lawsonia & B. pilosicoli) Fæces/fæcespool/sok*  1-5 931,- 
PMT screening (Pasteurella multocida, toksin A) Næsesvaberpool 1-5 1056,-
Nysesygepakke: (Pasteurella multocida ttoksin A (PMT) og B. bronchiseptica Næsesvaber 1-5 931,- 
Luftvejspakke 1 (Svineinfluenza A (SIV A) og  Mycoplasma hyopneumoniea) Lunge/næsesvaber 1-5 931,-
Luftvejspakke pattegris (Svineinfluenza A (SIV A), Pasteurella multocida toksin A (PMT) og B. bronchiseptica)
Lunge/næsesvaber 1-5 1186,-
Svineinfluenza A (SIV A) Lunge/næsesvaber 1-5 676,-
Pandemisk influenza (H1_pan undersøges kun ved positiv SIV A)
Undersøgelsen foretages kun på eluat fra SIV A oprensning
1-5 0,-
Mycoplasma hyopneumoniae
Lunge 1-5 676,-
Serositispakke (Mycoplasma hyorhinis og Glässerella parasuis
Materiale fra serøse huler 1-5  931,-
Mycoplasma hyohrinis
Lunge/materiale fra serøse huler 1-5 676,- 
Glässerella parasuis
Fibrin/materiale fra serøse huler 1-5 676,-
Fosterpakke (Porcin Parvovirus (PPV), Porcin Circovirus 2 (PCV2), Leptospira spp.)
Fostermateriale 1-5  1186,-
Porcin Parvovirus (PPV)
Fostermateriale 1-5  676,-
Porcin Circovirus 2 (PCV2)

Fostermateriale
NB! Foretages ikke kvantitativt på serum pools

1-5 676,-
Leptospira spp. Fostermateriale 1-5 676,-
PRRS ** Blod 1-5 350,-
PRRS (ikke akkrediteret) ** Spyt, processing fluid og organmateriale
1-5 676,-

* Ved efterbestilling af en PCR analyse på allerede oprenset prøvemateriale faktureres 255,- kr. + moms per enkelt analyse (efterbestilling af pakker der indeholder flere analyser faktureres som efterbestilling af enkelt-analyserne).

** Ved indsendelse af prøver til undersøgelse for PRRS-virus ved PCR, skal besætningen hvori prøverne udtages altid først tilmeldes BPO listen. Ved klinisk mistanke om PRRS-virus skal prøverne undersøges på SSI.

Alle priser er eksklusive moms.

Undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid (arbejdsdage)

Pris første/
efterfølgende

Skabmider

Hudskrab

1-3 dage

459,-/189,-

McMaster (mave-tarm orm, coccidier)

Fæces

1-3 dage

459,-/189,-

Baermann (spolormelarver)

Lunger

1-3 dage

459,-/189,-

 Cryptosporidier Fæces, 1 stk. 1-3 dage 459,-/189,-
 Leverikter Fæces 1-3 dage 459,-/189,-
Alle priser er eksklusive moms.

MFIA (mulitiplex) undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid
(Arbejdsdage)

Pris

MFIA, startgebyr for hver analyseret blodprøve     42,-

Actinobacillus pleuropneumoniae 2 (Biovet)

Serum

1-2

21,-(*)

Actinobacillus pleuropneumoniae 6 (Biovet)

Serum

1-2

21,-(*)

Actinobacillus pleuropneumoniae 12 (Biovet)

Serum

1-2

21,-(*)

PRRS, type 1 (EU) og type 2 (US) (Biovet) Serum 1-2 42,- (*)
 ELISA undersøgelser Prøvemateriale Svartid (arbejdsdage) Pris

Actinobacillus pleuropneumoniae 1,9 og 11 
(Biovet)

Serum

Efter aftale

163,-

Mycoplasma hyopneumoniae (IDvet)

Serum

1-2

78,-

PRRS (IDEXX)

Serum

1-2

83,-

Salmonella (IDEXX)

Serum

Efter aftale

83,-

Alle priser er eksklusive moms.
*Hertil kommer MFIA startgebyr på 42,- kr. +moms for hver analyseret blodprøve.

Vi videresender prøver til undersøgelse ved PRRS IPT på SSI, hvis det er indsenders ønske. Vi henviser til SSI mht. prisen på IPT undersøgelsen, da vi viderefakturere omkostningerne.
Vi kan pt. ikke verificere enkeltreagenter i Ap2, Ap6 og Ap12 (MFIA). Vi henviser til SPF-Sund mht. til regelsæt for afklaring.

Laboratorium for Svinesygdomme undersøger kødsaftprøver for salmonella-antistoffer. Kødsaftprøverne udtages og oprettes i Zoonoseregisteret på slagteriet.

Enkelte små slagterier kan ikke selv oprette stregkoder til prøverne, i disse tilfælde kan laboratoriet gøre det ved modtagelsen.

Indsendelsesseddel med oplysninger om aut.nr. og chr.nr. vedlægges prøverne.

Prøverne fryses og sendes en eller 2 gange ugentligt til laboratoriet. Inden 5 dage efter modtagelsen af kødsaftprøverne fra slagteriet skal Laboratorium for Svinesygdomme overføre resultaterne til Zoonoseregisteret.

Analysen af en prøve kan være forsinket af, at prøven må fryses flere gange for at opnå tilstrækkelig mængde kødsaft til at vi kan foretage analysen. I enkelte tilfælde vil der ikke være kødsaft nok til at foretage analysen, dette skyldes enten et ikke tætsluttende låg i kødsaftrøret eller at kødstykket er for lille eller indeholder meget fedt.

Resultaterne indgår hver måned i en niveauberegning. 

Formålet med salmonellakortlægningen

Som led i den nationale overvågning af salmonella kortlægges salmonellaforekomsten i danske svinebesætninger.

Kortlægningsundersøgelser foretages som følge af påbud. Påbud udstedes til avls- og opformeringsbesætninger, som i det månedlige serologiske indeks ligger på 5 eller derover, og smågriseproducerende besætninger, som leverer grise til slagtesvinebesætninger i niveau 2 og 3. 

Hvordan 

Det er vigtigt at der indsendes det angivne antal stibundsprøver, det er ikke tilladt at poole prøverne selv! 

Antal grise*

Antal stibundsprøver udtaget repræsentativt i besætningen

Antal pools på laboratoriet

1-99

4

1

100-199

8

2

200-299

12

3

300-399

16

4

400-

20

5

* Søer, polte, slagtesvin, fravænningsgrise mv. undtagen pattegrise

Alle kortlægningsindsendelser bliver poolet på laboratoriet, med mindre andet udtrykkeligt er anført. En pool kan maksimalt indeholde 4 prøver. Er der på indsendelsesblanketten anført et ønske om pooling af bestemte prøver, vil dette blive respekteret. Er der intet anført på indsendelsesblanketten vil poolingen blive foretaget efter laboratoriets skøn.

Besvarelse

Resultater indberettes til Fødevarestyrelsen.