20. december 2017

Meddelelse Nr. 1124

Betydningen af mavesår og diarré for tilvækst og foderforbrug hos slagtesvin

En undersøgelse fra SEGES Svineproduktion konstaterede en signifikant sammenhæng mellem mavesår, køn og daglig tilvækst. Mavesår havde således en negativ indflydelse på tilvæksten ved galtgrise, hvilket ikke var tilfældet hos sogrisene. Diarréforekomst havde derimod en negativ påvirkning på tilvækst samt foderforbrug ved både galt- og sogrise.

Formålet med denne undersøgelse var at klarlægge betydningen af forekomst af mavesår og diarré for daglig tilvækst og foderforbrug hos slagtesvin. 

Denne undersøgelse konstaterede en signifikant sammenhæng mellem mavesår, køn og daglig tilvækst. Jo højere mavesårsscore hos galtgrisene, jo lavere tilvækst. Hos sogrise observerede man ingen reduktion i daglig tilvækst med stigende mavesårsscore. Ligeledes påviste man en signifikant sammenhæng mellem diarréforekomst og daglig tilvækst, hvilket betyder, at hyppige diarrétilfælde resulterede i en lavere daglig tilvækst hos grisene.

Man kunne ikke påvise en signifikant sammenhæng mellem mavesårsscore og foderforbrug. Til gengæld blev der påvist en signifikant sammenhæng mellem diarréforekomst og foderforbrug, hvilket betyder, at hyppige diarrétilfælde resulterede i et højere foderforbrug.

Undersøgelsen blev gennemført på SEGES Svineproduktions forsøgsstation, Grønhøj. I undersøgelsen indgik 526 slagtesvin fordelt over seks runder og i alt 54 stier fra indsættelse på cirka 30 kg til slagtning. Foderforbrug og vægt blev registeret for hver enkelt gris via en elektronisk foderstation (foderstation (NEDAP, Art. Nr. 9208771 Velos Pig Performance testing). I løbet af forsøgsperioden blev diarrestatus for den enkelte gris (tørstof undersøgelse) vurderet fire gange. Ved slagtning blev mavesække udtaget til mave-USK-undersøgelse.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Nicolai Weber, Marie Erika Busch, Helle Mølgaard Sommer

Udgivet: 20. december 2017

Fagområde: Sundhed